Hij meent daarnaast dat de energievorm bijdraagt aan het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen 2050. “Nederland krijgt gelukkig weer aandacht voor de maakindustrie en het besef dringt door dat we ons brood niet alleen hoeven te verdienen in de dienstverlening.

Voordeel is dat het één van de meest voorspelbare vormen van duurzame energie vormt.

Getijdenenergiesystemen bieden enorm veel kansen voor ons land. Groot voordeel is dat het één van de meest voorspelbare vormen van duurzame energie vormt, waarbij over de gehele levensduur vooraf goed te zeggen is hoeveel er kan worden opgewekt. Nadeel is dat deze vorm nogal locatiespecifiek is.

Toch kan getijdenenergie, samen met bijvoorbeeld zonne- en windenergie, wel zeker een belangrijke bijdrage leveren op weg naar de duurzaamheidsdoelen 2050”, zegt Van Breugel.

Thuismarkt

Met de energievorm uit water kan Nederland in verschillende landen de markt op. Zo beschikken Engeland, Frankrijk en Noorwegen volgens de branchevoorzitter over veel locaties waar de energie kan worden opgewekt. “Engeland kan zelfs vijfentwingtig tot dertig procent van zijn totale energiebehoefte halen uit getijdenenergie.

Canada is eveneens interessant met zijn enorme gebieden, maar te denken valt ook aan Chili, Argentinië, Japan en Korea. Voorwaarde is wel dat er in Nederland een goede thuismarkt ontstaat om in te leren, te ontwikkelen en om kennis op te bouwen. Hiervoor is een faciliterende overheid belangrijk voor het verlenen van investeringssubsidies of via een kilowattuur prijs van techniek. Getijdenenergie is nog relatief duur. Ook als we de doelen willen halen.”

Volgens hem zijn ook de kansen voor de Nederlandse werkgelegenheid aanzienlijk. Van Breugel vergelijkt de ontwikkelingen in getijdenenergie met de opmars van windenergie. “Ook die industrie stond begin jaren tachtig nog in de kinderschoenen. Maar inmiddels is het een miljardenindustrie die vooral in Duitsland,

Denemarken en Spanje grootschalige werkgelegenheid biedt. Het mag met energie uit water-producten niet weer gebeuren dat de Nederlandse innovatie in het buitenland gaat leiden tot grootschalige werkgelegenheid. Dit keer moeten we maar werken aan een Nederlandse industrie.”

In opdracht van TKI Wind op Zee, heeft MET-support onlangs een studie uitgevoerd om te komen tot een overzicht van de Nederlandse golf- en getijdenenergiesector en haar behoeften en uitdagingen. Hier kunt u het overzicht van de Nederlandse golf- en getijdenenergiesector downloaden.