De interesse in waterstoftoepassingen in de olie- en gasindustrie neemt al een tijd toe. En ook in andere delen van de energiemarkt komt het op gang. “Netwerkbeheerders en Port of Rotterdam zijn er bijvoorbeeld ook mee bezig”, zegt Lennard Spit, Sales Engineer bij Frames.

Zijn werkgever is leverancier van systemen voor elektrolyse, bulkopslag in een vloeistof (Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC)) en droging van waterstof. Geholpen door het streven van overheden om te vergroenen, ontstaan er interessante toepassingen voor waterstof, stelt Spit. Zoals bij heftrucks, bezemwagens en vuilniswagens die op waterstof lopen.

“Evenals in raffinaderijen, waar bijvoorbeeld het gebruik van groen geproduceerd waterstof een alternatief is voor het bijmengen van bio-ethanol in benzine.” Hij wijst ook op innovatieve pilots met waterstofproductie onderaan de voet van een windmolen (het project ‘Duwaal’) en op de invoering van waterstof in de energiesystemen van Ameland en Goeree Overflakkee.

Stimuleringsmaatregelen

Ondanks de groeiende interesse blijft het lastig om pilots een positieve businesscase te geven. Er is onvoldoende volume in de markt, wat ervoor zorgt dat de prijs van groenewaterstofsystemen relatief hoog is en zij door de lage CO2-prijs moeilijk kunnen concurreren met fossiele brandstofsystemen. Tim Lauret, Coördinator Waterstoftechnologie bij Frames: “De nadruk ligt op het aantonen dat de technologie een onmisbare bijdrage levert aan de energietransitie en dat het betrouwbaar en veilig is.”

Nederland kan volgens hem een koploperspositie innemen wanneer kapitaalkrachtige organisaties tijdig investeren. “De economie profiteert op de langere termijn van het verworven duurzame concurrentievoordeel. De overheid kan hier een rol in spelen. Het zou bijvoorbeeld gunstig zijn als het bij aanbestedingen van busvervoer veel vaker vereist is om bussen op volledig groene energie te laten rijden.”

Opschaling

Ook is er ondersteuning nodig bij het bij elkaar brengen van de gehele keten, vult Spit aan. “De connectie tussen het gas- en elektriciteitsnetwerk wordt bijvoorbeeld steeds belangrijker. Er is steeds meer systeeminteractie. Als we de substantiële verandering die nodig is om klimaatdoelen te behalen willen realiseren, moet dat goed op elkaar afgestemd worden.”

Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat er volume ontstaat en de kost- en onderhoudsprijs naar beneden gaat. De technologie is al klaar voor die opschaling, meent Lauret. De capaciteit van elektrolyse systemen is de afgelopen jaren van een aantal kilowatt naar megawatt gegaan en gigawatt-systemen komen ook binnen bereik. “Bij grotere schaal wordt opslag via LOHC interessant. Dan zet je het vliegwiel in werking dat nodig is.”