Het idee om de energie van eb en vloed te benutten is niet nieuw, maar wel sterk in opmars. De zwaartekracht van de maan die rond de aarde draait, stuwt het water in de oceanen in een voorspelbare, metershoge golf de wereld rond. In tegenstelling tot wind- en zonne-energie, is de potentiële opbrengst van getijdenenergie daarmee tot op het uur bekend.

Wereldwijd is er zeker honderd gigawatt op te wekken uit eb en vloed.

Frankrijk opende in 1966 aan de kust bij Bretagne ‘s werelds eerste getijdencentrale. Naast Frankrijk kennen onder meer Schotland, de Canadese eilanden, Korea en Japan kansrijke gebieden voor getijdenenergie. Wereldwijd is er zeker honderd gigawatt op te wekken uit eb en vloed. Bij verschillende grote getijdenprojecten zijn Nederlandse ingenieursbureaus en maakbedrijven aangehaakt.

Hernieuwbaar vermogen

Waterbouwkundig ingenieursinstituut Deltares optimaliseert voor het Britse bedrijf Tidal Lagoon Power het ontwerp van een grote getijdencentrale in de Swansea Bay. De Britten gaan in deze baai een ringdam bouwen, die bij vloed via waterkrachtturbines volstroomt en bij eb weer leegloopt. Het project is een van zes projecten die Tidal Lagoon Power in Wales wilt realiseren. In totaal gaat het om drie gigawatt aan hernieuwbaar vermogen.

Voor de kust van Texel hebben twaalf Nederlandse partners het BlueTec-platform geïnstalleerd.

Ook in Nederland is er hernieuwbare stroom op te wekken uit getijdenstromen. Zo zijn er pilot projecten aan de Afsluitdijk, de Oosterschelde en in de Waddenzee.
Voor de kust van Texel hebben twaalf Nederlandse partners het BlueTec-platform geïnstalleerd. Met dit drijvende platform test de Nederlandse industrie de getijdenturbines, elektronica, bekabeling en onderhoudsstrategieën voor nationale en internationale getijdenprojecten.

“Platformen zoals deze zijn straks niet alleen bruikbaar voor getijdenturbines. De ervaring die we binnen ons bedrijf hebben, is bijvoorbeeld ook goed toepasbaar voor projecten rond golfenergie”, zegt projectleider Allard van Hoeken van offshorebedrijf Bluewater bij de presentatie van het Bluetec-platform tegen de website DuurzaamBedrijfsleven.

Getijdengolf

Een project dat nog iets verder in de toekomst ligt, maar des te meer impact heeft, is Dynamic Tidal Power. Ingenieursbureaus Arcadis, Strukton en Antea zijn bij de ontwikkeling van dit concept . Haaks op de Chinese oostkust ontwerpen de bedrijven, samen met de TU Delft en de Wageningen Universiteit, een T-vormige dam van honderd kilometer lang.
Met deze dam sluiten de ingenieurs de getijdengolf in. Duizenden waterkrachtturbines in de enorme dam kunnen naar verwachting samen vijftien gigawatt elektriciteit opwekken.