En dat is bij uitstek een interessant exportproduct, zegt Joop Roodenburg, CTO van Huisman. Inmiddels bestaat er volgens hem dan ook al veel interesse vanuit het buitenland en is het vermarkten van de technologie in water en energie denkbaar in bijvoorbeeld Engeland, Canada, Korea, Japan en China.

Het van origine Schiedamse Huisman tekende voor het ontwerp, de bouw en de financiering van de vijftig meter lange constructie waaraan vijf turbines werden bevestigd. Deze zorgen voor het opwekken van energie uit waterkracht, veroorzaakt door de verschillen tussen eb en vloed. Uiteindelijk moet de proeflocatie een hoeveelheid energie opleveren ter grootte van het verbruik van duizend huishoudens. Gezocht wordt nog naar een sponsor die de energie wilt afnemen.

Exportproduct

Het project kwam mede tot stand door Europese en regionale subsidie. Rendabel voor gebruik in ons land is de werkwijze van de getijdencentrale (nog) niet. “Nederland heeft weinig gebieden waar getijdenenergie in hoge mate is op te wekken. We moeten de technologie zogezegd vooral zien als exportproduct, echter zonder thuismarkt geen export. Onder meer Engeland en Canada hanteren hoge zogeheten feed-in rates terwijl dat in Nederland absoluut niet het geval is. Voor windenergie wordt achttien cent betaald, tegenover acht cent voor getijdenenergie. Daar zou ik graag verandering in zien”, zegt Roodenburg.

Voor windenergie wordt achttien cent betaald, tegenover acht cent voor getijdenenergie.

“Daarnaast is een opschaling van het project zinvol om echt succes te boeken. De centrale is absoluut uniek en een mijlpaal als grootste installatie voor getijdenenergie, maar inmiddels is de nieuwe generatie turbines al in ontwikkeling om binnen één tot twee jaar te worden toegepast. Windenergie is ook kleinschalig begonnen; ik hoop dat getijdenenergie zoals bij de Oosterscheldekering eenzelfde vlucht neemt. Nog dit jaar oktober of november treedt de installatie in werking.”

Financiering

De voordelen van deze wijze van winnen zijn volgens Roodenburg evident. Niet alleen is het uitermate voorspelbaar hoeveel energie er wordt opgewekt; het tij is er immers elke dag. Ook bevinden de turbines zich onder water waardoor zij geen horizonvervuiling veroorzaken. Toch komt Roodenburg ook uitdagingen tegen: “De installatie moet betrouwbaar zijn en heel lang meegaan zonder dat deze al te veel onderhoud vraagt. We bevinden ons nog in een leercurve, ook al hebben we inmiddels veel ervaring opgedaan. Bij de Oosterschelde zijn we bijvoorbeeld in staat de turbines vrij eenvoudig uit het water te halen en te inspecteren.”

“Voor de toekomst richten wij ons op schaalvergroting van de installaties. Opschaling vraagt echter om een grote investering. In de praktijk vragen financiers een gegarandeerde energieopbrengst en het risico wordt afgewenteld op de leveranciers. Mogelijk is er een garantie af te geven met behulp van een overheid of andere partij. Dat vraagt echter wel een vleugje idealisme. Dan kunnen we een grote exportindustrie opbouwen.”