Jacob van Berkel
Jacob van Berkel
Onderzoeker Entry Technology

Wat is het belang van technologieontwikkeling voor getijdenenergie uit ultralaag verval?

“Het exportpotentieel van de technologie is groot. Vooral met het oog op het gebruik ervan in grotere deltagebieden in het buitenland. Nederland kan dienen als proeftuin voor de ontwikkeling hiervan. Voor deze energievorm wordt gebruik gemaakt van verschil in waterhoogte en stroming van water.

Dit geldt eveneens voor rivierwaterkracht waarbij een dam wordt gebruikt. In de deltagebieden in ons land bedraagt de valhoogte vaak niet meer dan ongeveer één meter. Toch is energie-opwekking wel degelijk mogelijk. Bijvoorbeeld bij de Brouwersdam die mogelijk wordt heropend. Hoewel in eerste instantie bedoeld voor verbetering van de waterkwaliteit, kunnen we hier ook met deze technologie getijdenenergie benutten.”

Wat zijn de bottlenecks?

“Een dergelijke installatie vraagt een grote voorinvestering. Om het proces rendabel te maken en veel energie te winnen is een groot aantal turbines vereist. Omdat er echter vissen tegen de turbines in de waterstroom botsen, heeft het ministerie met oog daarop een richtlijn opgesteld die per passage 0,1 procent vissterfte toestaat.”

En wat zijn de oplossingen?

“In het EU-project Pro-Tide zijn er sinds 2013 internationale partijen actief in de ontwikkeling van een geschikte techniek. Dit onder aanvoering van de provincie Zeeland. Nederland is in dit project overigens het enige land dat zich focust op getijdenenergie uit ultralaag verval.

Tests hebben aangetoond dat met de nieuwe, goedkopere technologie getijdenenergie en rivierwaterkracht kunnen worden omgezet in elektriciteit. Een vis heeft bij het passeren van een turbine een overlevingskans tussen de negenennegentig en honderd procent. Hopelijk wordt die technologie in de toekomst toegepast bij de Brouwersdam.”