Energiecoöperaties genoeg in Nederland, maar de weg naar realisatie van een windpark blijkt nogal lang. “Het is allemaal vrijwilligerswerk. Niemand van de coöperatie krijgt bij ons een cent betaald, maar wij werken wel samen met partijen die commerciële belangen hebben, zoals leveranciers van zonnepanelen”, trapt Snelders uit Udenhout af. “

Nu worden we professioneel ondersteund door een specialist, die ook toegang heeft tot ontwikkelkapitaal. We hebben budget van de gemeente Tilburg, maar nu moeten we de rest nog funden voor ons windmolenpark.”

Het doel is om zelf straks alle energie op te wekken en zelfvoorzienend te zijn.

“Twee jaar geleden is Peel Energie ontstaan vanuit duurzaamheidplatform Gloei, om de mensen met elkaar te verbinden, op basis van energie”, vertelt Van den Beucken uit Peel en Maas. “De coöperatie heeft zelf nauwelijks inkomsten. Waar kunnen we die vandaan halen? We hebben wel Peel Solar BV opgericht en zijn een samenwerkingscontract aangegaan met Peel en Maas voor plaatsen van zonnepanelen. Met Peel Energie willen we zoveel mogelijk energie zelf opwekken. Wij willen uiteindelijk ons netwerk ontsluiten van het grote netwerk en zelfstandig draaien. Het doel is om zelf straks alle energie op te wekken en zelfvoorzienend te zijn.”

Snelders: “Het college in Tilburg gelooft erin. We verkeren nu nog in de ideeënfase, maar er zit veel kracht in lokale energie. Wij gaan nu van concept naar business case. Daarna komt er een haalbaarheidsstudie en maken we afspraken tot de volgende fase tot die van financial close.”

Van den Beucken:  “We zijn langzaam aan het groeien met Peel Energie. We hebben al een aantal partijen bij elkaar gebracht, maar je hebt wel iemand nodig met kennis van de grond, contracten en degene die de molens ontwikkelt. Ook komen er altijd veel bezwaarschriften tegen de molens, puur omdat dat commerciële partijen zijn. Dan hebben alle bewoners er last van, en halen ze er zelf geen voordeel uit. Wij willen dat de directe omgeving het dorp het meeste voordeel heeft van ons windmolenpark en een bedrag per kilowatt een aantal euro’s beschikbaar komt voor de samenleving. maken en dat bedrag aan de bewoners geven.”

“Ideeën realiseren met burgers en ondernemers is de kracht van onze coöperatie.

Snelders: “Ideeën realiseren met burgers en ondernemers is de kracht van onze coöperatie. Maar om ons idee verder uit te rollen hebben we wel een partij nodig die ons verder helpt. Er zijn subsidieregelingen voor zonne-energie, maar die bestaan uit tien pagina’s voorwaarden om dat te kunnen realiseren. Dan heb je een jurist en specialisten nodig die de coöperatieve beweging begrijpen, we kunnen het niet alleen.”

Van den Beucken: “Je hebt specialisten al nodig in het voor traject die geloven in het plan en die geld en vooral tijd willen investeren in het voortraject.  Je bent al honderd- tot tweehonderdduizend euro kwijt voordat je over een bouwvergunning beschikt. Ik zou voorstellen dat de gemeente een revolverend fonds beschikbaar stelt voor dit soort projecten, waarin de haalbaarheidskans minimaal vijftig procent is. Het is echt de vraag hoe de coöperatie voldoende geld kan regelen om het voortraject te financieren.”

Snelders: “Met welke partijen zullen we om de tafel gaan? Daar hebben we het nu over met de coöperatie, net als in een echt bedrijf. Alleen de financiering blijft een struikelblok. In de voorbereidingsfase kunnen wij als coöperatie veel doen. Wij kregen bijvoorbeeld een fee voor de aanschaf van zonnepanelen. Zo helpen de lokale ondernemers de locale economie. Na de definitiefase monitort de corporatie wat er verder gebeurt. Er schuilt voor de vrijwilligers alleen een gevaar dat ze moe worden. Ze leven zich uit op één project en daarna lopen ze leeg.

Dit soort projecten is altijd een kwestie van lange adem en daar kunnen mensen op afknappen. Wij gaan voor locaties van tien tot vijftien turbines of drie tot vijf turbines. Voor de grote jongens zijn dat kleine projecten, maar voor de energiecoöperatie is dat wel geschikt. Wij willen met twaalf andere coöperaties meerdere locaties in Brabant tot ontwikkeling brengen. Wij gaan het hart van Brabant mobiliseren en zorgen ervoor dat het rendement van de molens naar de inwoners gaat.”