Erik Kamphues
Eric Kamphues
Mede-oprichter Wind Minds

Bedrijven als Wind Minds en We4Ce trokken al de wijde wereld in met export van expertise naar opkomende markten. In Taiwan adviseert Wind Minds bijvoorbeeld een projectontwikkelaar bij de realisatie van een windpark. Zo is er begeleiding bij de technologie, exploitatie, onderhoud en de financiering. Kennis over windenergie ontbreekt in opkomende markten zoals die van Japan,

Korea en China, maar de interesse is er zeker. Al leeft er ook nog angst voor het onbekende. Het grote voordeel van een Nederlandse partij is dat die er met diens expertise voor zorgt dat de klant de hele weg van trial-and-error niet hoeft te doorlopen.

Wij helpen hem dus het gehele proces efficiënter door”, vertelt Eric Kamphues, mede-oprichter van Wind Minds uit Hengelo. De joint venture biedt naast techno-economisch advies rondom de ontwikkeling en onderhoud van offshore windparken ook consultancy over bijvoorbeeld vergunningen en contracten aan. “Zowel in de technologie van windenergie als in de implementatie ervan liggen kansen voor Nederland.”

Diplomatie en samenwerking

Ook landen als Chili en Vietnam zijn volgens hem op zoek naar alternatieve energievormen. Om kosten te verlagen, maar eveneens om minder afhankelijk te zijn van anderen voor energie. “Daar zijn eveneens nog voldoende mogelijkheden voor export van expertise. Wij hebben veel aan het RVO-programma Partners for International Business, dat bedoeld is voor bedrijven die samen de buitenlandse markt op willen.

Het biedt onder meer een liaison die ter plaatse verschillende bedrijven vertegenwoordigt. Daarnaast zijn er goede contacten met ambassades. Vaak wordt het belang daarvan onderschat. Belangrijk is dat een ambassadeur in exportlanden veel aanzien heeft en dus veel voor ons kan betekenen.”

Rotorbladen

Ook het Almelose We4Ce zoekt naar samenwerking met Nederlanse kennisbedrijven en eventueel met de bewuste ambassade, om zich bijvoorbeeld sterker te presenteren op beurzen in het buitenland en de Nederlandse windwereld op de kaart te zetten. We4Ce ontwerpt rotorbladen voor windturbines en begeleidt de klant op locatie bij de fabricatie van het ontwerp.

In tegenstelling tot Nederland werken onze klanten daar met grote volumes en praat je soms wel over duizend windmolens per klant.

De bladen variëren in grootte; van een rotordiameter van elf tot honderdvijftig meter. “Die laatsten zien we in Nederland niet maar bijvoorbeeld wel in Amerika, Spanje en Azië waar we veel zaken doen. In tegenstelling tot Nederland werken onze klanten daar met grote volumes en praat je soms wel over duizend windmolens per klant. Hoewel er in Nederland nogal eens aversie bestaat jegens windmolens, zullen we toch een alternatief moeten hebben als er geen stroom meer uit de muur komt. Er bestaat zeer veel kennis over windenergie in Nederland. Door die te bundelen kunnen we heel sterk staan in het buitenland”, zegt mede-directeur Arnold Timmer.

Uiteraard is het daarbij van belang, vervolgt hij, om doorlopend te blijven ontwikkelen en innoveren om een voorsprong in de windmarkt te houden. We4Ce ontwikkelde onlangs nog een nieuwe bevestigingsmethode van het rotorblad aan de turbine waardoor uiteindelijk meer windenergie kan worden opgewekt. Ook zijn bedrijf maakt gebruik van de diplomatie en werkt samen met onder andere ambassades. “Deze zijn heel nuttig voor het vergroten van de naamsbekendheid. We4Ce heeft onlangs presentaties gehouden in Azerbeidzjan en Turkije.”

Intellectueel eigendom

Hoewel in sommige landen het kopiëren van producten of ideeën totaal ondenkbaar is, ligt het risico zo nu en dan wel degelijk op de loer. Kamphues en Timmer merken op dat expertise soms wat lastiger valt te beschermen in het kader van intellectuele eigendomsrechten dan een concreet product. “We moeten continu voorop lopen en geven geen geavanceerde methoden prijs over de manier waarop wij ontwerpen, over de opbrengsten of hoe je onderhoud optimaliseert. Wij geven alleen de resultaten prijs. Toch blijft dit onderwerp een enorme uitdaging.”