Hans Timmers
Hans Timmers
Voorzitter NWEA

“Om de doelstellingen van 2020 (veertien procent duurzame energie) en 2050 (honderd procent duurzame energie) te halen, werken we samen met andere leveranciers van hernieuwbare energie als zon, bio, water, bodem en warmtepompen. Feit blijft echter dat windenergie in megwatt (MW) momenteel de grootste versneller is.”

Timmers weet dat er soms weerstand is tegen windmolens, maar zegt dat de offshore en onshore industrie ook voor veel werkgelegenheid en economische groei zorgt. “De haven van Den Helder heeft dat op tijd onderkend en floreert nu.”

Verdere groei

Timmers gelooft in verdere uitbreiding van windenergie: “We zien kansen om windenergie uit te breiden tot 6000 MW opgesteld vermogen in 2020 op land en 3500 MW opgesteld vermogen in zee. In samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en gevoed door het energieakkoord zal ook na 2020 fors worden ingezet op groei. De mogelijkheden op zee zijn zeer groot. Het is aan de politiek om nieuwe kavels vrij te geven om die vervolgens te tenderen. De belangstelling is groot uit binnen- en buitenland en het SER energieakkoord wordt dan ook gedragen door ruim veertig organisaties.

Hogere opbrengst

Toch omarmt de NWEA ook andere hernieuwbare energie initiatieven. “Ik denk dat verregaande innovaties voor honderd procent CO2 neutrale energie gaan zorgen in 2050. Windturbines doen aan die innovatie mee. Ze worden lichter en sterker en leveren meer MW. Maar laten we eerst met zijn allen maar eens proberen de doelstellingen voor 2020 te halen, want blijkbaar is dat al een hele opgave voor Nederland. We staan bijna onderaan in Europa! En laten we niet vergeten dat duurzame energie niet alleen milieuwinst oplevert, maar Nederland ook minder afhankelijk maakt van andere landen voor de levering van kolen, olie en gas.”