2500 jaar geleden hadden de Grieken al uitgevonden dat de zon nuttig gebruikt kan worden door de muren van wit te schilderen, waardoor de weerkaatsing van het witte licht verkoeling bood. Tegenwoordig wordt de zon op allerlei manier gebruikt om warmte te reguleren en energie op te wekken. Zonnepanelen zijn hierbij essentieel.

Een zonnecel is een cel die licht energie omzet in elektrische energie. Het (zon)licht maakt dat elektronen vrijkomen en binnen een elektrisch veld worden versneld. Op de zonnecel wordt een dunne laag (5 nanometer) aluminiumoxide aangebracht. Doordat zowel de aluminiumoxide en de elektronen een negatieve lading hebben worden de elektronen in de juiste richting geleid. Op deze manier gaat er zo min mogelijk energie verloren.

Het overgrote deel van alle zonnecellen is gemaakt van christenheid silicium. Daarnaast worden in veel kleinere mate ook zonnecellen geproduceerd door dunne-film technologie. Dit levert echter een lager rendement op.

Exportproduct

Innovaties spelen een belangrijke rol om werkgelegenheid en export te creeren. Een van de voorbeelden waarin Nederland voorop loopt is het produceren van zonnecellen. Op de bovenstaande foto is een machine te zien die atoomlaagdepositie (ALD) toepast, een van de om en nabij tien stappen in het proces om een zonnecel te fabriceren.

De foto laat een gedeelte van de 12 meter lange machine zien, waar zonnecellen worden verhit tot 200 graden Celcius. Deze worden, al zwevend op de hete lucht, met een hoge snelheid van links naar rechts bewogen. Dit gebeurd met circa een meter per seconde. Deze machine is echter slechts een stap in het productieproces van een zonnecel. Uiteindelijk worden de zonnecellen aan elkaar gesoldeerd in, afhankelijk van de toepassing, een matrix van gemiddeld 70 zonnecellen, om zo een zonnepaneel tot stand te brengen.

Hoewel Europa de bakermat van de zonnecellen is en de machines voor de atoomlaagdepositie in Nederland worden gefabriceerd, worden deze machines nog niet in Nederland gebruikt. De meeste machines gaan als exportproduct naar Azië, met als koploper China, waar zonnecellen op grote schaal worden geproduceerd. De verwachting is dat deze machines in de toekomst met name in Oost-Azië worden afgenomen.