Annemarie Rakhorst
Anne-Marie Rakhorst
Ondernemer

“Binnen enkele jaren alle woningen energieneutraal? Het kan.” De wil is er. Initiatieven in duurzame energie onder particulieren en organisaties zijn talrijker dan ooit. “Het betekent dat Nederland verduurzaming massaal omarmt en heel goed snapt wat er in de wereld aan de hand is.

Noodzakelijk ook, gezien de toenemende grondstoffenschaarste, klimaatverandering en armoede”, zegt de oud-Zakenvrouw van het Jaar en schrijfster van diverse boeken over duurzaamheid.

“Vooral in de bestaande bouw, waar nog steeds veertig procent van de grondstoffen voor wordt aangewend is veel winst te behalen. Al die materialen kunnen worden hergebruikt waardoor volledig circulaire processen ontstaan.

Het is alleen jammer dat duurzaamheid meestal wordt benaderd als een probleem terwijl het ook juist veel kansen biedt. Denk aan nieuwe bedrijven en innovaties. Er is zo veel mogelijk.”

Besparen door zonne-energie

Verduurzaming wordt volgens haar echter geen succes met of/of-scenario’s, maar met een totale duurzame energiemix. De opwek van zonne-energie neemt daar een belangrijke plaats in, zeker gezien de hoeveelheid burgers die al kiest voor zonnepanelen. “Verduurzaming begint bij besparing, al klinkt dat niet sexy.

Bij eigen opwek ontstaat er op individueel niveau een spelletje door het inzicht in wat er aan energie binnenkomt en er weer uitgaat. Ik zie geregeld mensen hun smartphone controleren. Ze willen weten hoeveel energie zij opwekken, maar ook waar het verbruik precíes zit. Er ontstaat bewustzijn op een speelse manier.

Dat inzicht moeten veel meer mensen krijgen; eigenlijk is het jammer dat meterkasten zo ver verstopt zitten in huis. In een ideaal scenario is er standaard een cockpit met overzicht van verbruik en opgeleverde energie op zowel de computer als de smartphone. Juist de funfactor versnelt verduurzaming. Mensen vergelijken hun verbruik met buren en gaan wedstrijdjes aan om het beter te doen. Daarnaast worden zonnepanelen kwalitatief beter en goedkoper.”

Totaaloplossing

Toch ervaren die welwillende particulieren volgens Rakhorst nu nog te veel hobbels op de weg naar verduurzaming. Eén van de redenen is dat de markt voor grote professionele partijen anders is ingericht dan die voor particulieren. “Wie zonnepanelen overweegt krijgt vaak met veel verschillende partijen te maken zoals de loodgieter, elektricien, aannemer en architect.

Vaak wordt gezegd dat burgers geen zin hebben in de investering, maar wat hen vooral weerhoudt is het gedoe.

Omdat die onvoldoende samenwerken moet de burger soms zelf als een duurzaamheids-expert optreden, waar die juist behoefte heeft aan een integrale werkwijze en een totaaloplossing. Sommige initiatieven vragen om kennis van bouwkunde en hoe ICT-processen dat kunnen ondersteunen. Het is aan het bedrijfsleven om in te springen met een bundeling van die factoren. Vaak wordt gezegd dat burgers geen zin hebben in de investering, maar wat hen vooral weerhoudt is het gedoe.”

Bovendien pleit de zakenvrouw voor een hogere garantie van opbrengst. Bijvoorbeeld zoals in Duitsland waar de (relatief) hoge prijs voor teruglevering vaststaat. “Marktpartijen kunnen hierin meer verantwoordelijkheid nemen. Ook is het noodzakelijk dat banken het consumenten gemakkelijker maken om te investeren in zonne-energie. Inmiddels bestaan er gelukkig veel energiecorporaties in ons land die zelf in staat zijn bepaalde risico’s af te dekken en die lagere prijzen kunnen bedingen door een gezamenlijke inkoop.”

Toekomst

Volgens Rakhorst kunnen alle woningen binnen no time energieneutraal zijn. “Makkelijk. Er zit enorm veel potentie in duurzame energie. Als mensen elkaar tenminste nog verder enthousiasmeren en de leveranciers hun klanten echt ontzorgen, en als banken zorgen voor toegankelijke financiering voor de verduurzaming van woonhuizen in bestaande hypotheken van de klanten. Dan zorgen we er met elkaar voor dat de doelen van het energieakkoord worden gehaald. En nog veel belangrijker: dat Nederland onafhankelijker, beter en vooral schoner wordt.”