De eerste ervaringen zijn goed en leerzaam. Initiatiefnemer Sten de Wit van (SolaRoad) praat ons bij over de voortgang van deze Publiek-Private Samenwerking. Sprekend over zonne-energie gaan de gedachten al gauw uit naar daken, maar het wegoppervlakte dat we in ons land hebben is vele maten groter.

Met zo’n 140 duizend kilometer aan wegen en zo’n 25 duizend kilometer fietspad is de potentie groot. Een welkome ruimte in de forse verduurzamingsambitie voor energie die ons land heeft, stelt De Wit. En met extra voordelen: zonnepanelen in wegen nemen geen extra ruimte in beslag en verstoren de omgeving niet, zoals zonneparken wel kunnen doen. Vooralsnog beslaat SolaRoad echter zeventig meter fietspad.

“Dat is precies groot genoeg voor leerervaringen en om overzicht te kunnen houden”, zegt De Wit. “De komende drie jaar zullen wij niet alleen ervaring opdoen hoe het fietspad zich technisch houdt, maar bijvoorbeeld ook qua wegbeheer, zodat we het project daarna grootschaliger kunnen uitrollen.” Het beeld van elektrische auto’s, bussen en andere voertuigen die energieneutraal kunnen rijden, is volgens De Wit een realistisch scenario. “Met dat beeld zijn wij aan de slag gegaan en SolaRoad is daar het voorlopige resultaat van.”

Wegeigenschappen en energieopbrengst

De innovatie zit hem onder andere in de toplaag van de weg. Om het verkeer zorgeloos te kunnen dragen en een vlekkeloze rijervaring te geven, moet deze laag sterk en stroef zijn, maar tegelijkertijd moet hij zoveel mogelijk licht door laten voor de energieomzetting. De Wit: “We zijn continue op zoek naar de ideale balans tussen wegeigenschappen en energieopbrengst.” De bevindingen tot op heden zijn overwegend positief.

We zijn continue op zoek naar de ideale balans tussen wegeigenschappen en energieopbrengst.

Tot het moment van spreken begin dit jaar heeft het fietspad zo’n 900 kilowattuur opgewekt. Als we op basis daarvan een voorspelling doen voor het hele jaar verwachten we een opbrengst die ongeveer gelijk staat aan de energiebehoefte van twee tot drie huishoudens. Bovendien zijn ook de gebruikerservaringen van fietsers positief. Die merken eigenlijk geen verschil.

Het project haalde kort geleden wel het nieuws doordat een klein deel van de toplaag – losliet door vorst. Een productiefout die al was gesignaleerd, stelt De Wit. “Er kon vocht tussen de coating en de glasplaat komen, dat na bevriezing de laag eraf drukte. Daarop wordt het productieproces aangepast. Dat is precies waarvoor de pilot dient. Het is dan ook goed dat we net voor de winter zijn gestart.”

Echt Nederlandse innovatie

SolaRoad moet over vijf jaar commercieel aantrekkelijk zijn, wat volgens De Wit betekent dat het systeem zichzelf in vijftien jaar terugverdient. Om tot die situatie te komen worden de komende tijd de productiekosten van de onderdelen naar beneden gebracht. “De productie voor de pilot vond handmatig en op verschillende plekken plaats, maar dat zullen we optimaliseren. Hetzelfde geldt voor het materiaalgebruik.” Hoewel TNO initiatiefnemer is, wijst de Wit op het belang van de Publiek-Private Samenwerking met de provincie Noord Holland, Imtech en Ooms Civiel, direct vanaf het begin.

“In het ontwikkelproces kwam de kracht telkens uit een verschillende hoek, waardoor je elkaar door de momenten heen helpt dat het even lastig is.” Met de eerste resultaten op zak, heeft De Wit er vertrouwen in de landelijke en internationale verwachtingen waar te kunnen maken. “De internationale interesse bij de opening in Krommenie was groot. Dit is een Nederlandse innovatie waar we de grens mee over kunnen.”