Deze optie in de filantropie is geschikt voor de gever die graag zelf bepaalt waaraan de schenking wordt besteed, binnen één goed doel. “Met een Fonds op Naam kun je gericht kiezen voor een specifiek project dat je wilt steunen. Hierdoor ontstaat een grotere betrokkenheid”, vertelt Hoyng. “Het fonds kan worden opgezet door particulieren bij leven, maar ook via het testament. Ook het bedrijfsleven kan er gebruik van maken.”

Gemak en anoniem schenken

Een Fonds op Naam kan volgens hem een aantal belangrijke voordelen opleveren. Voor particulieren zijn er namelijk geen drempels en is het te schenken bedrag geheel aftrekbaar van de belasting. Voorwaarde is wel dat het betreffende doel de classificering ANBI heeft, dat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een andere voorwaarde voor volledige aftrekbaarheid is dat de gever vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen doet, hetgeen wordt vastgelegd in een akte. De uitkering dient ten minste één maal per jaar betaald te worden, gedurende een minimale periode van vijf jaar.

Het is mogelijk om het fonds zelf een naam te geven en desgewenst anoniem te schenken. “Daarnaast is het gemak een groot voordeel. Het is namelijk niet nodig om een stichting op te richten en dus heb je evenmin te maken met het inrichten van een bestuur.”

Bedrijven

Voor bedrijven waarvoor het starten van een eigen foundation net een stap te ver is, is een Fonds op Naam ook een interessante optie. Een vennootschap kan maximaal 50 procent van de winst fiscaal aftrekbaar schenken, tot een maximum van €100.000. Volgens Hoyng zijn dergelijke geefconstructies belangrijk. “De overheid treedt steeds meer terug. Voor goede doelen zijn de giften van particulieren en bedrijven des te belangrijker. Kortom: een Fonds op Naam kan voor gever en begunstigde een uitkomst zijn.”