Een fonds op naam is eigenlijk een gelabelde schenking waarbij de schenker zelf de naam en het doel mag bepalen. “Voor het Rijksmuseum houdt het bijvoorbeeld in dat er een fonds wordt opgericht voor de aankoop van foto’s of restauratie. Dat is afhankelijk van de doelstelling die de schenker voor ogen heeft”, vertelt Eva Kalis, Accountmanager Fondsenwerving bij het Rijksmuseum Amsterdam. Wie een fonds op naam wil oprichten, moet denken aan schenkingen vanaf € 50.000,-.

Museum steunen

“Veel mensen denken dat het Rijks een overheidsinstelling is, maar we zijn een geprivatiseerde stichting. Het is voor het museum belangrijk dat er mensen zijn die ons op deze manier willen steunen. Mede dankzij particuliere ondersteuning kan het Rijksmuseum  aankopen doen. Workshops, bijvoorbeeld op het gebied van educatie wordt gefinancierd door middel van een fonds op naam. Ook zijn er 5.000 objecten gerestaureerd dankzij steun. De subsidie die we krijgen, is voornamelijk bestemd voor de stenen en de bewaking van het cultuurgoed.”

Betrokken met fonds op naam

Als je iets voor het museum wilt betekenen, dan kun je via een fonds op naam echt betrokken zijn en zelf richting geven aan de thema’s die je na aan het hart liggen, aldus Kalis. “We hebben bijvoorbeeld een vrouw die bijdraagt aan de kosten voor restauratie. Zij komt regelmatig kijken naar de voortgang van bepaalde restauratieprojecten en we bespreken met haar welke objecten gerestaureerd worden en waarom. Een ander fonds is opgericht om het gebouw meer aandacht te kunnen geven. In de architectuur van Cuypers zitten veel geheimen en verhalen verborgen. Dankzij dit fonds kunnen we een educatief project over het gebouw presenteren.”