Volgens Peter Verbaas, PhD onderzoeker aan de Nyenrode Business Universiteit en deskundige op het gebied van filantropie, is het grote belang van vermogende families binnen de filantropie op meerdere manieren te omschrijven.

“Om te beginnen creëren zij een trend door een behoorlijk deel van hun particulier vermogen aan goede of gemeenschappelijke doelen te schenken. Naast deze voorbeeldfunctie is het ook zo dat deze families in financiële termen veel te bieden hebben voor een sector die financiële middelen nodig heeft.

Vermogende families zijn zodoende belangrijke initiators in het te lijf gaan van complexe maatschappelijke problemen. Het principe van collective impact, waarbij er een infrastructuur wordt aangelegd zodat gezamenlijk een groot sociaal probleem aangepakt kan worden, zie je dan ook steeds vaker terug binnen de filantropie. Het is dan ook logisch dat we in het wealthmanagement programma op Nyenrode een ruime dag aan filantropie besteden.”

Stappenplan

Veel familievermogen is door succesvol ondernemen tot stand gekomen. Volgens Verbaas heeft dat ertoe geleidt dat de ondernemende en marktgerichte vormen van filantropie zijn gegroeid. “Familiebedrijven zijn bij uitstek geschikt om een goede balans te vinden in financieel en maatschappelijk rendement. De betekenis van vermogende families voor filantropie kan ook goed worden omgedraaid.

Bij vraagstukken als generatieoverdracht en het daarbij beschermen van de familiewaarden is filantropie uitermate geschikt om een koers te bepalen in het omgaan met deze vraagstukken. Filantropie helpt bij het bewaken van de identiteit. Vaak beginnen mensen zomaar met schenken. Dat resulteert in een portefeuille van goede doelen waar geen lijn of structuur in zit. Vragen als ‘wat doe ik wel en wat doe ik niet?’ en ‘hoe ben ik er bij betrokken en wil ik zichtbaar zijn?’ moeten beantwoordt worden. Door stapsgewijs te werk te gaan kan er veel meer resultaat behaald worden bij het steunen van goede doelen.”