“Als vermogensfonds voortgekomen uit een bedrijfsovername heb je de verplichting je te houden aan de oorspronkelijke doelstellingen waarvoor het fonds is bedoeld”, vertelt Ria de Heus, directeur van Fonds NutsOhra. Fonds Nuts Ohra komt voort uit de zorgbedrijven Nuts en Ohra, in 1999 overgenomen door Delta Lloyd. “De premiebetalers hebben de waarde van het bedrijf opgebouwd. De inkomsten uit het vermogen moeten daarom terugvloeien naar de gezondheidszorg. Wij kunnen niet investeren in kunstvormen.”

Een familiefonds daarentegen is vrij om te bepalen waarin wordt geïnvesteerd. Dat kan naar behoefte variëren. Vaak is het wel zo dat familiefondsen kiezen voor bepaalde thema’s, zoals ouderenzorg en jeugdzorg.

Zorginnovaties

Fonds NutsOhra richt zich op zorginnovaties, maar ook op participatie en zelfredzaamheid. De Heus: “Zo financieren we bijvoorbeeld de inrichting van een kleinschalig wooncomplex voor verstandelijk gehandicapten. Bij innovaties richten we ons op de niches, de projecten waar de overheid niet in voorziet. Vooral bij innovaties hebben fondsen een belangrijke rol. Als die niet zouden investeren kunnen bepaalde innovaties niet of alleen langzaam tot stand komen.”

Investeren in CPCT

Vorig jaar heeft Fonds Nuts Ohra 1,7 miljoen geïnvesteerd in het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT). “Kankermedicatie is duur, daarom kennen veel behandelingen een standaardmedicatie. Binnen het CPCT wordt hard gewerkt aan het effectiever en individueel kunnen behandelen van kanker op basis van een DNA-analyse.”