6 Stappen voor u

  • Breng nauwgezet uw bezittingen in kaart.
  • Ga eerst goed na welke mensen u wilt laten erven.
  • Is er ruimte over? Inventariseer dan met welk goed doel u iets heeft en wat u vertrouwt.
  • Stel alle vragen die u heeft.
  • Zoek een goede notaris en laat u goed voorlichten over de kosten. Die bedragen al snel enkele honderden euro’s.
  • Neem eventueel een gespecialiseerd adviesbureau in de arm.


Arjen van Ketel
Specialist in de werving van nalatenschappen
 


Daarnaast is de communicatie en voorlichting door organisaties aan verandering onderhevig. “De komende tien tot vijftien jaar kan er zelfs een verdubbeling optreden van erfenissen die naar filantropische instellingen gaan”, zegt Arjen van Ketel, schrijver van het Handboek Nalatenschappen. “De oorzaak ligt voor een groot deel in de vergrijzing. Ook denken mensen vaker aan schenken bij het opmaken van hun testament en is er simpelweg meer geld en daarmee de luxe om het te kunnen doen. De oudere generatie heeft een warm hart voor het goede doel en schenkt vaak bij leven al aan één of meerdere instellingen. Tijdens hun leven hebben veel mensen al een goede band opgebouwd met het goede doel waaraan zij nalaten.”

Werving

Met de toename van inkomsten uit erfenissen is ook de werving door goede doelen veranderd. Waar er twintig jaar geleden hoogstens een folder werd neergelegd bij de notaris om mensen op ideeën te brengen, zijn instellingen tegenwoordig actiever in het inspelen op nalatenschappen. Logisch ook, aangezien deze inmiddels bijna een kwart van hun inkomsten vormen. “Organisaties bedanken donateurs nu veel meer bij leven door bijvoorbeeld excursies en bijeenkomsten, en treden meer naar voren met magazines en nieuwsbrieven. Ze communiceren beter met de mensen achter de nalatenschappen in plaats van af te wachten. Meestal zijn er goede brochures beschikbaar en proberen organisaties hun donateurs te betrekken bij de activiteiten. Oudere mensen stellen dat vaak zeer op prijs.”

Vrijlaten

Toch komen organisaties ook uitdagingen tegen in de werving. “Het is heel belangrijk dat ze mensen vrij laten in hun keuze. In die zin is het een goede waarborg dat er altijd een gang langs de notaris is vereist. Daarnaast dient er begrip opgebracht te worden wanneer mensen kwetsbaar zijn, en er bijvoorbeeld meer uitleg noodzakelijk is. Ten slotte is er nog een heel grote groep die wel zo nu en dan aan goede doelen schenkt via collectes, maar die nog niet als donateur te boek staat. Ik voorzie dat het lastig blijft om ook deze mensen te bereiken.”