“Elk jaar is het weer een uitdaging om zoveel mogelijk geld op te halen. Het grootste deel gaat naar wetenschappelijk onderzoek en voorlichting over reuma. Wij staan voor een beter leven voor mensen met reuma vandaag en voor een leven zonder reuma in de toekomst. Voor het genezen van reuma is wetenschappelijk onderzoek cruciaal. Daarom financieren wij onderzoek in binnen- en buitenland. Het maakt ons niet uit of de oplossing uit Amerika of Nederland komt. Als die oplossing er maar komt.

Een goed voorbeeld is het internationale samenwerkingsverband UCAN, waarin Nederlandse onderzoekers samenwerken met wetenschappers uit Canada, Italië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het Reumafonds heeft daar één miljoen euro aan bijgedragen, omdat we vinden dat kinderen tot gezonde volwassenen moeten kunnen opgroeien. We financieren onderzoek om oorzaken te achterhalen en om alle vormen van reuma vroegtijdig te kunnen signaleren. De laatste jaren is er veel vooruitgang geboekt, ook op het gebied van behandelen. Artsen kunnen nu veel beter inschatten of een medicijn zal gaan werken. Dat heeft de kwaliteit van leven van mensen met reuma sterk verbeterd.”

Betrekken

Naast de jaarlijkse collecte en de reguliere bijdragen van vele trouwe donateurs beschouwt Ridderbos de giften uit legaten en nalatenschappen als een zeer belangrijke inkomstenbron. “Daarin willen we flexibel zijn en meedenken. Wij merken dat mensen de wens hebben om nu al betrokken te zijn met het financieren van wetenschappelijk onderzoek, maar dat nog niet kunnen omdat hun vermogen ‘vast’zit. Het Reumafonds kan hun gift voorfinancieren tot het daadwerkelijke moment van de vrijval middels bijvoorbeeld een nalatenschap.”

Een ander aandachtspunt van het Reumafonds is het betrekken van donateurs bij de werkzaamheden. Zo is het mogelijk om een eigen fonds op te richten, bijvoorbeeld voor jeugdreuma. Ridderbos: “Je kunt bijvoorbeeld een Familiefonds oprichten, waarbij familieleden van een kind met jeugdreuma samen een onderzoek financieren. Bezoek aan het laboratorium, ontmoeting met de onderzoekers, er is veel mogelijk. We willen echt samen optrekken met de donateurs en laten zien hoe wij hun geld besteden. Transparantie en betrokkenheid staan voorop bij dit maatwerk waarmee we de donateurs naar het onderzoek brengen.”