Gosse Bosma
Directeur VFI

“Wij zijn de meest gecontroleerde sector van Nederland”, aldus VFI-directeur Gosse Bosma. Meer dan honderd instellingen zijn aangesloten bij VFI. Van het Leger des Heils, het Wereld Natuur Fonds,War Child tot de Dierenbescherming. De organisaties die aangesloten zijn bij het VFI vallen ook onder het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) dat controleert hoe fondsen hun geld binnenkrijgen, waar ze het aan besteden en hoe ze daar verslag over uitbrengen.

“Daarbij leggen de goede doelen die subsidie krijgen ook nog verantwoording af aan de verschillende ministeries”, aldus Bosma. “Het is alleen jammer dat de goede doelen vaak alleen in het nieuws komen als het gaat om de salarissen van de directeuren of de kosten die ze maken en minder vanwege het goede werk dat ze doen. Wij doen er daarom alles aan om duidelijk te zijn over de goede doelen. Wij vertellen hoe belangrijk het is dat het publiek de doelen blijft steunen,welke resultaten ze boeken en welke projecten succesvol zijn en welke niet. Daarnaast hebben we een aantal normen waar onze leden zich aan houden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de code goed bestuur en onze salarisnorm. Ook het CBF stelt bepaalde normen, zoals de norm dat maximaal 25% van de inkomsten van een goed doel mag worden besteed aan fondsenwerving.

Spelregels

In 2005 kwam de commissie ‘Code goed bestuur voor goede doelen’ met een code die de spelregels voor goede doelenorganisaties vastlegde. Daarin betoogde de commissie over de organisaties: ‘Zij streven zeer uiteenlopende doelstellingen na en vertonen een grote diversiteit qua organisatievorm,werkwijze en omvang. Wat ze gemeen hebben is dat ze moeten kunnen bouwen op een goed gefundeerd maatschappelijk vertrouwen. De commissie beoogt met dit advies over ’goed bestuur’ essentiële bouwstenen voor onderhoud en versteviging van die vertrouwensbasis aan te reiken.’

Steunen

Het Nederlandse publiek is een gulle gever en zoals de meeste mensen weten, kan de burger op elke mogelijke manier bijdragen aan de maatschappij. De aloude collectebus blijft natuurlijk in zwang, maar ook wordt er tegenwoordig gebruik gemaakt van direct mail (DM) om het verzoek van giften. Acceptgiro, internet, een nalatenschap via de notaris of periodieke schenkingen. Het publiek kan op alle mogelijk manieren de goede doelen steunen.

Kennisbank

“De politiek heeft ook veel belangstelling voor onze sector”, aldus Bosma. “Bij een goede samenleving horen burgers die zelf aan goede doelen geven. De organisaties hebben het publiek nodig en daarom is de betrouwbaarheid van de organisatie heel belangrijk. Volgend jaar komt er een kennisbank voor de fondsenwerving. Dan kan het publiek precies zien welke organisatie welke hulp levert, wat de kosten zijn en waar het geld precies naartoe gaat. Dat is de volgende stap vooruit in de transparantie van de sector.”