Voor fondsenwervende instellingen is een goede relatie met de donateurs steeds belangrijker. Donateurs geven niet automatisch, ze willen telkens opnieuw gevraagd worden. “Nu de overheid bezuinigt en zich op veel vlakken terugtrekt, komt er voor de kwaliteit van de samenleving steeds meer verantwoordelijkheid te liggen bij de maatschappelijke organisaties”, zegt Gosse Bosma, directeur van de VFI Bracheorganisatie van goede doelen.

“Er is in onze branche al een grote verscheidenheid aan goede doelen, van gezondheid tot internationale hulp en van cultuur tot dierenbelangen. En de waaier van organisaties lijkt alleen maar groter te worden.”

Donateursvertrouwen

De geschetste ontwikkeling vraagt om een professionele aanpak van de fondsenwervende instellingen, zowel op het gebied van transparantie en publieksvertrouwen als bij hun communicatie. “Een donateur geeft niet alleen, hij vraagt er ook iets voor terug”, weet Bosma. “Fondsenwervende instellingen moeten uitleggen wat ze hebben gedaan om ervoor te zorgen dat het geld op de goede plek is terechtgekomen.”

Voor donateursvertrouwen is méér nodig dan het keurmerk of certificaat van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Via hun website, nieuwsbrief of magazine laten organisaties bijvoorbeeld zien welke concrete projecten ze gesteund hebben.

Investeren in donateurs

“De instellingen willen het liefst een duurzame relatie met donateurs, zodat het niet blijft bij een eenmalige gift”, vertelt Bosma. “Dat kan door een vast donateurschap of lidmaatschap, waardoor er elk kwartaal, halfjaar of jaar een bijdrage binnenkomt. Culturele instellingen bieden donateurs korting aan op kaartjes voor theater- of muziekvoorstellingen.

Tegelijkertijd wil het grote publiek niet vastzitten aan één goed doel. De mensen willen kunnen kiezen. Is er een internationale ramp, zoals de tsunami in 2004, dan gaat daar opeens heel veel geld naar toe. Op een ander moment is het de kankerbestrijding of de Nierstichting die met succes geld inzamelt voor wetenschappelijk onderzoek, of een lokale drumband die collecteert voor nieuwe uniformen.”

De veelheid aan maatschappelijke organisaties die een beroep doen op steun van het grote publiek en de enorme verscheidenheid aan goeden doelen maken het voor de instellingen noodzakelijk om op nieuwe manieren geld binnen te halen. “Ze moeten creatief zijn en bijvoorbeeld ook de mogelijkheden van sponsoring optimaal benutten”, aldus Bosma. “Bedrijven kunnen diensten en expertise beschikbaar stellen. En door de inzet van vrijwilligers blijven de personeelskosten beperkt.”

Donateurs werven

“Waar wij als brancheorganisatie in toenemende mate zorgen over hebben,” zegt Bosma tot besluit, “is of er voldoende ruimte blijft om donateurs te werven. Natuurlijk mogen hulpvragen via de telefoon, e-mail of huis-aan-huiscollectes niet tot overlast of irritaties leiden. Maar het mag niet zo zijn dat omwille van de privacy het vragen om steun onmogelijk wordt gemaakt. Daarvoor is de bijdrage van donateurs en goede doelen aan onze samenleving te belangrijk.”