Gevers ervaren vaak onduidelijkheid over de impact, weinig transparantie en gebrek aan betrokkenheid. Nieuwe initiatieven blazen weer leven in de filantropie. Jazi focust op de behoeften van de gevers. “Wij verenigen een community van mensen die met plezier de wereld willen verbeteren.” Robert Boogaard is een van de initiatiefnemers van Jazi.

“Je wilt wel goed doen, maar er is veel onduidelijkheid. Je moet zelf onderzoek doen en de goede doelen zijn niet altijd even duidelijk in hun communicatie. Bovendien eet iedereen mee uit dezelfde ruif en zijn er veel goede doelen. Als charitatieve instelling moet je dus goed weten wat je wilt bereiken. Aan de kant van de gevers is er wel de intentie, maar er gebeurt te weinig. Veel mensen willen wel, maar doen het niet. Wij hadden hetzelfde gevoel en zijn bij onszelf te rade gegaan. Wij concludeerden dat we als ondernemers veel meer betrokken wilden zijn bij de projecten die we steunden. Daaruit is Jazi ontstaan en zijn we anderen gaan stimuleren. Samen bereik je veel meer.”

Plezier, effectiviteit, betrouwbaarheid en transparantie

“Filantropie moet leuker en effectiever worden. Jazi focust op de behoeften van de gevers, met als doel ze van intentie naar actie te inspireren. Dat doen we op drie manieren: community, kennis en inspiratie. Vier kernwaarden spelen voor Jazi een belangrijke rol: plezier, effectiviteit, betrouwbaarheid en transparantie. Deze kernwaarden zijn terug te vinden in al onze activiteiten.”

Acteer vanuit passie

“Geven mag en moet leuk zijn. Dat begint met het bewust gaan geven, op een proactieve manier. Acteer vanuit passie, laat je raken. Maar combineer die passie met een duidelijk plan, want pas dan kan er veel resultaat worden geboekt. Het helpt ook om betrokkenheid te creëren. Geld is belangrijk, maar je kunt als gever ook je kennis, je tijd en je netwerk beschikbaar stellen. Juist die toegevoegde waarde is voor goede doelen vaak erg waardevol. Én het geeft jezelf een enorme voldoening.”

Help de organisatie opbouwen

“Wij kiezen persoonlijk voor een meer zakelijke aanpak in ons geven. Dat doen we ook als we in een bedrijf investeren. Passie is belangrijk, maar je moet ook zakelijk naar een project kunnen kijken. Een goed doel is niets anders dan een bedrijf, met als enig verschil dat je rendement impact, in plaats van winst is. Er moet een businessplan achter zitten, pas dan kun je resultaten boeken. Wij investeren echt in de organisatie. Dat vinden we veel effectiever. Als je helpt de organisatie op te bouwen, kunnen ze zelf veel actiever fondsen werven, het geld doelgerichter besteden en uiteindelijk veel meer impact creëren. Een recent voorbeeld is ActionAid. Wij gingen met hen in gesprek over hoe ze transparanter en effectiever naar particulieren kunnen communiceren. Dat leidde tot een nieuwe aanpak, met onze kernwaarden als uitgangspunt. Dat zal hopelijk een positieve impact hebben.”

Eigen initiatief

“Persoonlijk investeer ik onder andere in een goed doel in Ghana. Zakelijk ben ik daar regelmatig, dus kan ik het project van nabij volgen en actief meehelpen. Amina, een meisje van 15, heeft in Accra een organisatie opgezet voor onderwijs aan meisjes in de slums. Haar organisatie ondersteunde daarmee al 150 meisjes. Zij had zelf al initiatief getoond en is in staat geweest om naam te maken en lokaal fondsen voor haar project te werven. Ze is dus al een echte ondernemer. Ik help de organisatie op te bouwen en heb samen met haar een businessplan geschreven. De komende jaren blijf ik nauw betrokken. Heel mooi is het dat ik binnen Jazi ook vijf andere gevers bij dit project heb kunnen betrekken. Het maakt het extra leuk om z’n inspirerend project met anderen te kunnen delen.”