Elke dag overlijden wereldwijd achthonderd vrouwen en duizenden kinderen tijdens of kort na de bevalling. In Ethiopië is de moedersterfte hoog, vertelt Braat. “Van alle zwangere vrouwen hier bevalt negentig procent thuis, zonder medische begeleiding. Als zij naar het ziekenhuis komen, zijn zij soms al vierentwintig uur bezig met de bevalling en hebben zij ernstige complicaties, bijvoorbeeld een gescheurde baarmoeder.”

Behoefte aan kennis

Ethiopische ziekenhuizen hebben dringend behoefte aan kennis op het gebied van gynaecologie en verloskunde. Met zijn lokale collega’s begeleidt Braat vrouwen tijdens hun zwangerschap en bevalling. “Er is hier bijvoorbeeld een goed echo-apparaat, maar lokale artsen konden daar niet mee omgaan. Dat heb ik hen kunnen leren en dat gaat nu goed. Ook leer ik hen om te werken volgens protocollen.” Braat draagt niet alleen zijn eigen kennis over, maar leert zelf ook enorm veel. “Wat medische problemen betreft zie ik hier in een week meer dan in Nederland in een paar jaar. In Nederland is alles voorhanden om problemen op te lossen. Hier zijn de problemen groter en moet je ook nog eens zelf oplossingen bedenken.”

Braat helpt nu mee aan een voorlichtingsproject voor vrouwen om niet thuis maar in het ziekenhuis te bevallen. “Bovendien zijn er plannen om een wachthuis te bouwen voor zwangere vrouwen die vaak ver van het ziekenhuis vandaan wonen. We zijn nu bezig met de financiering, zodat we er hopelijk snel mee aan de slag kunnen.”