Simone Filippini
Directeur Cordaid

Geen kansen zonder openheid

Enkele maanden geleden, op een Wereldbank conferentie in Canada, kregen wij van vele kanten lof toegezwaaid. Ons open databeleid maakte ons in één klap tot wereldleider ‘open development’. Wereldwijd zijn er ruim tweehonderd organisaties en overheden die net als wij met open data werken. In Nederland zijn dit soort initiatieven echter op twee handen te tellen: Een gemiste kans? Het werken in de armste en gevaarlijkste landen ter wereld vraagt om een continue zoektocht naar mogelijkheden om de impact van ons werk te vergroten. Om veiligheid te bieden, toegang tot gezondheidszorg en scholing, en om economische kansen te creëren voor de allerarmsten. Juist in die moeilijke omstandigheden vereist dat openheid over het werk en de resultaten.

Wij voeren daarom een open databeleid. Alle informatie over projecten, doelstellingen en behaalde resultaten staat op de website. Donoren, overheden en grote investeerders, maar ook mensen uit de landen waar we werken kunnen altijd onze data inzien. Met feedback van al deze partners kunnen ontwikkelingsprogramma’s verbeterd worden.

Voorbeeld

Onlangs werd onze manager Gezondheidszorg gebeld door de Universiteit van Groningen. Studenten waren met onze data aan de slag gegaan en hadden aanbevelingen voor HIV/aids programma’s. Zonder open data was dit niet gelukt. Nederland is een handelsland met slimme investeerders die altijd over de grens kijken naar nieuwe kansen, nieuwe ideeën en nieuwe oplossingen voor bestaande problemen.

Zo ook sociale problemen. Het is daarom in ieders belang om onze kennis, ideeën en data zo breed mogelijk te verspreiden en te profiteren van de input die dat oplevert. Nu er flink wordt bezuinigd op de budgetten voor ontwikkelingswerk moeten we durven de vernieuwing te zoeken. Met minder geld meer impact maken. Innovatie ontstaat door goede ideeën samen te voegen.