De Nierstichting zet zich in voor een beter leven van nierpatiënten, want leven met een nierziekte is ongelooflijk zwaar. Eén van de activiteiten van de Nierstichting is het realiseren van een draagbare kunstnier. Directeur Tom Oostrom: “Dit is een doorbraak waardoor het leven van nierpatiënten draaglijker wordt.”

Dat het werk van de Nierstichting hard nodig is, blijkt uit de volgende cijfers. In Nederland hebben ruim één miljoen mensen chronische nierschade. Ruim 60.000 mensen hebben ernstige nierproblemen. Bij hen werken de nieren niet goed, of helemaal niet meer. Van ruim 16.000 mensen werken de nieren zo slecht, dat ze een nierfunctievervangende oplossing nodig hebben: transplantatie of dialyse. Het afgelopen jaar zijn er ongeveer 2.000 nieuwe patiënten getransplanteerd of gestart met een dialysebehandeling.

Weten we wel genoeg van nierziektes?

“Er zijn maar weinig mensen die weten hoe erg een nierziekte is. Nierdialyse kennen we allemaal wel. Je gaat naar het ziekenhuis om daar je bloed te laten spoelen. Dat doe je drie dagen per week, vier uur lang. Wat we ons niet altijd realiseren, is dat de afvalstoffen in je bloed maar voor ongeveer 15 procent worden verwijderd. De behandeling is dus meer gericht op overleven dan op leven. Nog een confronterend cijfer: één op de zes nierpatiënten overlijdt ieder jaar. Dat weten veel mensen niet.”

Zijn problemen met de nieren te herkennen?

“Preventie kan veel leed voorkomen. Dat begint met een gezonde levensstijl. Vroegtijdig opsporen is ook heel belangrijk. Dat kan bijvoorbeeld door het eiwit in de urine te meten of creatinine in het bloed. Op die manier kan een arts vaststellen of er sprake is van nierschade. Er is ook een speciale risicotest.

Hoe kan het leven van een nierpatiënt worden verbeterd?

“Transplantatie is de beste nierfunctievervangende therapie, maar door de lange wachttijd niet voor iedereen beschikbaar. Daarom moeten veel nierpatiënten noodgedwongen aan de dialyse. Het huidige dialyseapparaat is zeer complex en staat daarom in het dialysecentrum. De draagbare kunstnier die wij ontwikkelen, is voorzien van de meest moderne technieken. Daardoor kan hij veel kleiner worden gemaakt.

De nieuwe versie past op het nachtkastje, zodat je iedere nacht kunt dialyseren. Daarmee wordt de kwaliteit van leven een stuk beter. Het geeft ook veel meer vrijheid. Je kunt hem meenemen op reis en je hoeft niet meer drie keer per week naar een dialysecentrum. Op termijn leidt de kunstnier ook tot aanzienlijke besparingen. Als alle dialysepatiënten de draagbare kunstnier gaan gebruiken, besparen we in Nederland alleen al € 200 miljoen per jaar.”

Hoe wordt de draagbare kunstnier betaald?

“De Nierstichting heeft het initiatief genomen omdat de dialyseindustrie het nalaat. Vanaf 2008 hebben we ruim drie miljoen euro in de ontwikkeling gestoken. In dit internationale project werken we samen met universiteiten, onderzoekscentra en bedrijven. Dit project hadden we niet kunnen doen zonder de steun van onze donateurs. Maar we zijn er nog niet.

We willen in 2015 met het prototype komen; dat moet in 2017 uitmonden in het gebruik door een eerste groep patiënten. Voor dat doel hebben we zeven miljoen euro nodig. Giften zijn hartstikke hard nodig, maar particulieren en bedrijven kunnen ons ook een bepaald bedrag lenen. Want als de kunstnier op de markt komt, zal de Nierstichting haar inleg in deze innovatie terug ontvangen.