Wij verlenen onafhankelijke medische noodhulp." Deze compacte omschrijving van Artsen zonder Grenzen is afkomstig van Gerbren Deves, manager Corporate Relations.

Het is 1971. Twee Franse artsen die tijdens de burgeroorlog in Nigeria voor het Rode Kruis in Biafra werkten, maken mee dat het Rode Kruis door haar mandaat gebonden is aan toestemming van de regering om hulp te bieden. Met als gevolg dat mensen afgesloten zijn van hulp. Bij terugkomst besluiten zij een eigen organisatie op te richten die aan iedereen die dat nodig heeft, hulp biedt, desnoods tegen de wil van de regering in.

Wanneer is Artsen zonder Grenzen in Nederland ontstaan?

"Wij waren in 1984 na Frankrijk en België de derde Artsen zonder Grenzen organisatie. Inmiddels zijn we een onafhankelijke, medische noodhulporganisatie die in ongeveer 70 landen wereldwijd mensen helpt, ongeacht hun afkomst, religie of politieke overtuiging. Wij richten ons op het redden van levens en het verlenen van medische hulp aan slachtoffers van rampen, oorlogen en epidemieën."

Hoe kunnen jullie zo slagvaardig opereren?

“Artsen zonder Grenzen is een slagvaardige organisatie. We beschikken wereldwijd over vijf operationele centra. Van daaruit worden de projecten aangestuurd. Dat kunnen we zo efficiënt en effectief organiseren, omdat het overgrote deel van de giften die wij van particulieren en bedrijven ontvangen ongeoormerkt zijn, dus zonder specifieke bestemming gedoneerd. Ruim tien procent van het jaarbudget reserveren we voor onvoorziene rampen.

Met die armslag kunnen we altijd direct en heel snel opereren. Op de Filipijnen kwam ons eerste team een dag na de ramp aan, snel daarna versterkt door andere collega’s. Met specialisten die we specifiek voor rampen kunnen inzetten. Artsen, verpleegkundigen, chirurgen en professionals op het gebied van logistiek, water en sanitatie. Zij worden het hele jaar door ingezet, van de Filipijnen tot en met de Centraal-Afrikaanse Republiek. Het zijn eigenlijk brandweermannen en –vrouwen die worden uitgezonden als er ergens een brand te blussen is.”

Wat onderscheidt Artsen zonder Grenzen van andere hulporganisaties?

“Wij verlenen onafhankelijke medische noodhulp. We doen niet mee aan giro 555. Artsen zonder Grenzen kijkt ter plekke wat de noden zijn en we schatten in hoe wij die het beste kunnen lenigen. Voor de hulp die wij geven, vragen we rechtstreekse steun van het Nederlandse publiek. Op deze manier kunnen wij zelf verantwoording afleggen over de ontvangen gelden en de besteding ervan. Daarnaast werven we het liefst ongeoormerkte donaties. Noodhulp is namelijk het hele jaar door nodig. De crisissen in Oezbekistan en de Centraal- Afrikaanse Republiek lopen minder in het oog en kunnen daarom minder populair zijn om te ondersteunen. Toch zijn we daar, en dat is héél hard nodig.”

Waarom steunen bedrijven en particulieren Artsen zonder Grenzen?

“We merken dat onze donateurs een nauwe betrokkenheid voelen bij ons werk. Vanwege mijn functie heb ik veel contact met bedrijven die ons steunen. Daar hebben we een één-op-één-relatie mee. Wij spelen in op eventuele wensen en het is mooi als er raakvlakken zijn tussen beide organisaties, bijvoorbeeld qua activiteiten, imago of doelgroep. Met het Zorg van de Zaak Netwerk is die link overduidelijk. Het is een organisatie met veel artsen en ook zij proberen op tijd in te grijpen én hulp te verlenen. Direct handelen, dat is waar het om gaat. Met je voeten in de modder, vastberaden en onbaatzuchtig. Over het algemeen vinden onze donateurs ons een transparante, eerlijke organisatie. En er is een groot respect voor onze medewerkers, die vaak onder primitieve en gevaarlijke omstandigheden hun werk doen.”