Stichting Het Utrechts Landschap is het oudste provinciale landschap van Nederland (sinds 1927). Ruim 5.000 hectare natuurgebied en ongeveer 200 historische gebouwen en objecten vragen om de voortdurende aandacht van veertig vaste krachten en vele honderden vrijwilligers. Mede mogelijk gemaakt door particulieren, bedrijven en 23.000 Beschermers. Saskia van Dockum is directeur van Utrechts Landschap.

“Wij zijn onderdeel van het samenwerkingsverband De12Landschappen. Onze kracht ligt in de eigen provincies, maar samen hebben we meer invloed. In Utrecht genieten jaarlijks miljoenen mensen van onze natuurgebieden en van historische gebouwen die bij ons landschap horen, zoals molens en kastelen. Daar ravotten hun kinderen, maken ze een boottocht en worden ze verrast door een ree. Samen met onze vrijwilligers zorgen wij ervoor dat het landschap in stand blijft.”

Behouden en verbeteren

“We willen de kwaliteit van natuur, landschap en erfgoed behouden en vooral verbeteren. Ons beheer is net zo divers als onze gebieden. Bossen geven we de kans zich natuurlijk te ontwikkelen, een historisch landgoed verdient een intensieve aanpak. Ieder landschap, ieder historisch gebouw beheren we met oog voor de geschiedenis en de natuur. Dit fantastische werk kunnen we niet doen zonder financiële steun van particulieren, bedrijven en fondsen.”

“Steun van particulieren is onmisbaar. Het is immers hun landschap! Giften lopen uiteen van een bijdrage aan een paddenpoel tot omvangrijke financiering van nieuwe terreinaankopen. Liefst gaan we met gevers – en dat geldt ook voor nalatenschappen - samen op zoek naar een bestemming die hen aanspreekt. Soms komen we tot de conclusie dat als het om een nalatenschap gaat, het veel fijner is om het geld al bij leven ‘te zien werken’. Dan maken we daar graag afspraken over. Ook bij bedrijven wordt de aandacht en zorg voor de eigen leef- en werkomgeving vanzelfsprekend. Daarom verbinden zij zich graag aan onze doelstellingen die altijd dichtbij zijn en direct effect hebben; we hebben veel bedrijfsvrienden met wie we een intensieve relatie onderhouden. Zij steunen ons werk financieel of materieel en hun medewerkers kunnen bijvoorbeeld een dag in de natuur dichtbij het bedrijf werken.”