“Gezonde lucht is een groot issue, de luchtvervuiling in Nederland is veel groter dan men denkt. Het is een enorm gezondheidsrisico, want mensen sterven aantoonbaar een jaar eerder als zij in vervuilde lucht leven. Het is een onderkend probleem.” De campagne richt zich op burgers, zij hangen in hun straat/wijk een meetpunt op waarmee de mate van luchtverontreiniging aangetoond kan worden. “Dat mensen zelf aan de slag gaan, is belangrijk. Ze zijn de oplossing, maar natuurlijk ook de oorzaak van de luchtvervuiling, want de meesten rijden zelf ook een auto.”

Bewuster kiezen

In totaal zijn er zevenhonderd mensen bij deze campagne betrokken. “Door zelf actief aan de slag te gaan, vergroot dat het bewustzijn enorm. Ik hoor nu ook al geluiden dat de mensen bewuster nadenken over welk vervoermiddel ze kiezen. Dat heeft een olievlekwerking naar familie, vrienden en kennissen.” In februari zijn de laatste metingen afgerond, dan gaan de resultaten als boodschap naar lokale en landelijke beleidsmakers. “Grotere steden hebben meestal al wel een luchtbeleidsplan en het onderwerp staat op de agenda van politici en gemeenteraadsleden. Maar men is te voorzichtig in de aanpak, want de auto blijft voor velen de ‘heilige koe’. Zo wil Rotterdam bijvoorbeeld wel een sloopregeling invoeren, maar dat kan veel effectiever als de stad ook milieuzones invoert.” Stumpe hoopt dat de politiek door de resultaten van deze campagne sneller effectieve maatregelen neemt om de luchtvervuiling te verminderen.


Betrokken

Ilse Castermans woont met haar drie jonge kinderen in Rotterdam aan een drukke straat waar vaak file is. “Mijn kinderen zijn vaak verkouden, hebben regelmatig last van hun luchtwegen. Ik vroeg me af of de luchtkwaliteit in onze straat daar iets mee te maken had. Bijna op hetzelfde moment dat ik dat goed besefte, hoorde ik van de Milieudefensiecampagne ‘Samen voor gezonde lucht’. Ik heb daar informatie over ingewonnen en besloot mee te gaan doen.”

Ilse mobiliseerde mensen uit haar straat om ook mee te doen. “Ik was blij verrast dat er zonder al te veel moeite vijftien anderen mee wilden doen om een meetpunt te realiseren in onze straat. Uit gesprekken bleek dat zij zich ook zorgen maakten over de luchtkwaliteit in de straat. Het meetpunt meet een jaar lang de stikstofdioxide in de lucht en dat is een goede indicator voor de luchtkwaliteit. De kosten voor zo’n meetpunt zijn ongeveer 450 euro en wij betalen daar zelf de helft van. De andere helft betaalt Milieudefensie.”

Maatregelen

Onlangs is de halfjaarrapportage van de meetpunten aangeboden aan de gemeenteraad. “Tegelijkertijd hebben we een petitie aangeboden en hebben we met de wethouder gesproken. Een paar dagen geleden kregen we te horen welke maatregelen voorgesteld worden om de luchtverontreiniging in onze buurt te verminderen. Nu maar hopen dat de raad deze maatregelen ook toe gaat passen.” “Meedoen met deze campagne zorgt er in ieder geval voor dat het onderwerp in zicht blijft bij de gemeente”, stelt Ilse. “Het onderwerp leeft en acties zoals het plaatsen van meetpunten zorgt voor veel publiciteit. Dat vergroot de bewustwording en dat zie ik al als winst tot nu toe.”