• 4,2 % van de nalatenschappen gaat naar instellingen met een zogeheten anbi-status.
  • Zoals generaties veranderen, doen de invulling van nalatenschappen dat ook; waar Nederlanders vroeger veelal nalieten aan de kerk, komt dat nu minder vaak voor.
  • Naar schatting vloeit 300 van de 500 miljoen aan goede doelen naar anbi-instellingen en 200 miljoen naar kerken.

Deze draagt zorg voor alle zaken die moeten worden geregeld na een overlijden, zoals de gang van gelden naar de erfegenamen en mogelijk een goed doel. Bij het afwikkelen van een testament wordt altijd iemand aangewezen die de zaken voor de nabestaanden dient te regelen. Dit is meestal een familielid, maar kan ook een derde zijn als deze optie bemoeilijkt of onmogelijk is.

Als die wens aanwezig is kan een executeur er ook voor zorgen dat goede doelen (een deel van) de nalatenschap ontvangen. Filantropische instellingen bevinden zich vaak wat op afstand. Toch komt het ook voor dat het goede doel van keuze zelf executeur is en dus ook de gehele taak op zich neemt; van de verzorging van de uitvaart tot het onderbrengen van huisdieren en het verdelen van de boedel. Meestal neemt de afwikkeling van een overlijden zo’n anderhalf jaar in beslag.

Testament

Het advies is om goed na te denken over wat de wensen zijn voor na het overlijden. Hoe moeilijk dat soms ook is. Het belangrijkste is zorgen voor een testament. Bedenk vooraf goed wat er moet gebeuren met eigendommen en vermogen en leg alles zo veel mogelijk vast. Besef echter ook dat u niet alles kunt voorbereiden en dat er in een laatste levensjaar nog veel kan veranderen. In het testament staat ook vermeld welk bedrag er, als die keuze is gemaakt, naar een goed doel gaat. Het testament is enkel rechtsgeldig wanneer het door een notaris is opgesteld. De overweging is daarnaast of een filantropische instelling van tevoren op de hoogte moet worden gebracht van de nalatenschap. Als deze keuze wordt gemaakt stelt dit de organisatie in staat om iemand nog bij bij leven te bedanken. Soms worden er bijvoorbeeld excursies georganiseerd. Anderzijds is het, door niets kenbaar te maken, later nog mogelijk om je te bedenken en van de keuze af te zien.