Wist u dat ...

 • U over het geschonken bedragen geen belasting hoeft te betalen. Voor degene die geld schenkt of nalaat, is het bedrag mogelijk aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
   
 • Er onderscheid gemaakt wordt tussen periodieke schenkingen en andere giften.
   
 • Bij een periodieke schenking ieder jaar een termijnbedrag geschonken wordt, voor een periode van ten minste vijf jaar. Zo kan iemand bijvoorbeeld vijf keer duizend euro schenken aan een goed doel. Het geschonken bedrag is in die tijd zonder beperkingen aftrekbaar voor de schenker.
   
 • Bij niet-periodieke schenkingen, bijvoorbeeld een eenmalige gift, deze aftrekbaar is vanaf een bedrag van één procent van het verzamelinkomen, met een minimum van zestig euro. Verschillende schenkingen aan verschillende goede doelen kun je hiervoor bij elkaar optellen. Er is echter een maximum, namelijk tien procent van het verzamelinkomen. Bedragen daarboven zijn niet aftrekbaar.
   
 • U een factor 1,25 méér mag aftrekken wanneer je hebt geschonken aan een culturele instelling, bijvoorbeeld een museum of een orkest. Bij een gift van tweeduizend euro mag je dan vijfentwintighonderd euro aftrekken. De overheid heeft dit besloten vanwege bezuinigingen in de culturele sector, in de hoop dat particulieren meer gaan doneren aan culturele instellingen.
   
 • Deze regel niet onbeperkt gel: de verhoging mag maximaal twaalfhonderdvijftig euro zijn. Deze extra aftrek geldt in eerste instantie tot eind 2016.
   
 • De overheid zich terugtrekt en meer verantwoordelijkheid bij particulieren legt. Deze pakken dat inderdaad op.”