“Wij stimuleren mensen om mee te blijven doen in werk. Niet vanuit de gedachte dat mensen moeten werken, maar juist vanuit het tegenovergestelde. Wij vinden dat werken gelukkiger maakt. Daarom stimuleren we werknemers bij uitval om werkend beter te worden. Zijn ze aan het werk, dan willen we dat zo houden én ervoor zorgen dat ze hun werk nog beter kunnen doen.

Ik vind dat we als bedrijf een goed doel financieel moeten steunen. Vooral omdat wij het hier hartstikke goed hebben. In het verleden was ons ‘sponsorbeleid’ te versnipperd. In overleg met de medewerkers hebben we besloten om één organisatie te steunen, waarin we ons als bedrijf en werknemers kunnen herkennen. Vanuit onze missie voelen we een sterke verbondenheid met Artsen zonder Grenzen en ook de samenstelling van ons personeel lijkt op die van Artsen zonder Grenzen. We hebben 370 artsen, 40 psychologen, 40 verpleegkundigen/doktersassistentes en 110 bedrijfsmaatschappelijk werkers in dienst.

Zorg verlenen, het feit dat Artsen zonder Grenzen altijd als eerste ter plekke is om noodhulp te geven, dat vinden wij belangrijk. Net als de directheid en het 1-op-1-contact. Daarnaast is de organisatie transparant en laat ze zien dat donaties heel doelgericht worden besteed. Voor de Filippijnen hebben we namens het hele bedrijf een extra gift overgemaakt. Die ramp raakt ons, dan kan en mag je niet passief achterover leunen. Dan moet je een tastbaar signaal afgeven. Geweldig om te zien dat Artsen zonder Grenzen weer zo snel ter plekke was. Zij tonen zich een onmisbare organisatie in dit soort situaties.”

Wist je dat...

  • Artsen zonder Grenzen meer dan 450.000 particuliere donateurs, en meer dan 3.500 bedrijfsdonateurs heeft in Nederland?
  • Ongeveer 95% van alle private donaties die Artsen zonder Grenzen ontvangt ongeoormerkt zijn, dus zonder specifieke bestemming?
  • Artsen zonder Grenzen haar projecten in landen als Syrië, Pakistan en Afghanistan enkel uit private donaties financiert?
  • En dat dit nodig is om onafhankelijke hulp te kunnen bieden?
  • Artsen zonder Grenzen in 1999 de Nobelprijs voor de Vrede heeft ontvangen?
  • Artsen zonder Grenzen ook kantoren heeft in landen als India, Hongkong en Australië?
  • Artsen zonder Grenzen binnen 48 uur ter plaatse kan zijn na een ramp?
  • Artsen zonder Grenzen naast medische noodhulp ook aan pleitbezorging doet en misstanden onder de aandacht brengt?
  • Artsen zonder Grenzen zo’n 100 hulpverleners per maand uitzendt?
  • Zo’n 54% van de hulpverleners die Artsen zonder Grenzen uitzendt medisch of paramedisch is, en de rest bestaat uit andere specialisten, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, HRM, logistiek en techniek?