“Het gaat niet om de bestemming, maar om de reis naar groen zakendoen. Kijk om te beginnen naar je grootste kracht. Hoe kun je vanuit je eigen product waarde creëren?”, adviseert Damen. “Als een koffie bedrijf verstand heeft van koffie, kan het die kennis overbrengen naar boeren om beter en efficiënter te produceren”, geeft ze als voorbeeld.

Door het aangaan van een brainstormsessie met verschillende disciplines binnen een organisatie kun je in kaart brengen wat er al op duurzaam gebied gebeurt. Zo haal je kansen en mogelijkheden naar boven. “Het is het meest interessant om dit interdisciplinair te doen. Marketing heeft hele andere ideeën en inzichten dan de afdeling business development.”

Stel vragen

“Door mini interviews te houden met klanten en leveranciers, kun je een goed beeld krijgen van wat zij eigenlijk verwachten van je bedrijf als het gaat om duurzaamheid”, zegt Damen. “Voor klanten is dit ook interessant, omdat jij hen op deze manier helpt hun eigen MVO doelstellingen te halen.”

Tip: Een wedstrijd maken van groen zakendoen.

Damen stelt daarnaast voor om jezelf als bedrijf ook vragen te stellen. “Beeld je in dat het drie jaar later is. Waar ben je dan, op het gebied van duurzaamheid, het meest trots op? Wat wil je dan bereikt hebben?” Op die manier komt het bedrijf volgens Damen op het ambitieniveau terecht. Om het proces aan te wakkeren geeft zij als tip een wedstrijd te maken van groen zakendoen. “Wie komt er met het leukste duurzame idee van 2011?”

Na het interviewen, brainstormen en bespreken is het tijd om te beginnen. “Kies een aantal acties, en ga het gewoon doen. In eerste instantie gaat het niet om het uiteindelijke doel, maar om het feit dat je ermee begint. Groen zakendoen en denken gaan zich op deze manier vanzelf manifesteren. Dit is een goede fundering voor een meer strategisch duurzaamheidsplan.”