Actief in utiliteit, infrastructuur, industrie en olie en gas. Hans Boot is COO van Cofely. Een mooi voorbeeld hiervan is onze betrokkenheid bij het synergiepark InnoFase in Duiven. Dit moet het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland worden.

Onder de naam IDEM (InnoFase Duurzaam Energie-infrastructuur Model) zijn wij penvoerder van het project. We werken samen met Alliander, AVR, gemeente Duiven en Waterschap Rijn en IJssel. Op het park bevinden zich uitsluitend energie- en milieugerelateerde bedrijven.

De beoogde energie-infrastructuur zorgt voor lagere energie(transport)tarieven.

Doel is om een gesloten kringloop te ontwikkelen waarbij het afval van het ene bedrijf kan dienen als grondstof voor de ander. Door een onderlinge uitwisseling van elektriciteit, warmte en andersoortige reststromen kunnen bedrijven op InnoFase hun energie- en waterverbruik verduurzamen en waar mogelijk besparen op grondstoffen. De beoogde energie-infrastructuur zorgt voor lagere energie(transport)tarieven.

Dit maakt Synergiepark InnoFase aantrekkelijker voor bedrijven die op zoek zijn naar een nieuwe vestigingsplaats. De lagere energietarieven verbeteren ook de concurrentiepositie van de al op InnoFase gevestigde bedrijven. Op die manier draagt een duurzame energievoorziening bij aan een beter milieu én aan een versterking van de lokale economie en werkgelegenheid.