"De Nederlandse energiehuishouding is gericht op fossiele brandstoffen. Om twee redenen moet dat veranderen. Fossiele brandstoffen raken langzaam op, dus moeten we onze afhankelijkheid daarvan op den duur verminderen. Belangrijker vind ik dat we met de hoeveelheid CO2-uitstoot echt niet langer zo door kunnen gaan.

Kijkend naar de variaties van het weer moet je gewoon concluderen dat de aarde een beetje van slag is. Gezien de bevolkingsdichtheid van vandaag de dag zal het heel nare gevolgen hebben als wij de CO2 uitstoot niet verminderen. Het is duidelijk dat er een doorbraak geforceerd moet worden en dat we een sprong moeten maken.

Een transitie tot stand brengen kan met innovatie. Er zijn bestaande technologieën die we kunnen gebruiken om de doelen te bereiken, maar er moeten ook nieuwe technologie ontwikkeld worden. Bijvoorbeeld voor de duurzame energiebronnen bioenergie, wind op zee en zonne-energie.

Deze duurzame energie wordt meestal decentraal opgewekt: op daken, in je tuin, in de polder en langs de snelweg. Smart grids, de slimme energiesystemen, zijn nodig om die energiestromen te reguleren, het zijn de 'enablers', het brein van de duurzame energieproductie.

Om de doelstellingen te bereiken kennen we in Nederland de gouden driehoek van bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen.

Een andere focus ligt op energiebesparing, in de industrie en in de gebouwde omgeving. En tot slot speelt ook gas een belangrijke rol in de transitie. Als vervanger van sterk milieubelastende brandstoffen fungeert gas als transitiebrandstof.

Om de doelstellingen te bereiken kennen we in Nederland de gouden driehoek van bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Maar ik zeg liever: eigenlijk is het een platina vierkant. Want je zult ook altijd de maatschappij erin moeten betrekken en voor maatschappelijke acceptatie moeten zorgen. Dat kan bijvoorbeeld via ngo's.

Er zijn legio voorbeelden die tonen dat als er te laat aandacht is voor maatschappelijk draagvlak van innovaties, omdat een goed idee of initiatief om uiteenlopende redenen niet in vruchtbare aarde is gevallen, de ontwikkeling stopt. Dus we moeten zorgen voor een goede landing en steeds alle partijen aan tafel krijgen. Zoals dat recent bij de totstandkoming van het SER-duurzaamheidakkoord ook is gebeurd.

Behalve voor het verduurzamen van de energieproductie, spelen de innovaties natuurlijk ook een economische factor van betekenis. Ze creëren werkgelegenheid en meer export. Daarom moeten we focussen op gebieden waarin Nederland voorop kan lopen, waarin we concurrentievermogen hebben.

Denk aan het maken van de machines waarmee zonnecellen kunnen worden geproduceerd. Of aan onze expertise in het bouwen van de steunstructuren van windmolens op zee, vanwege de Nederlandse ervaring in de offshoreindustrie. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we de transitie niet maken met één technologie, maar met een veelheid aan technologieën, die straks allemaal een rol kunnen spelen."