Wij willen technologische grenzen verleggen

Futuristische ontwerpen die in de praktijk zeer haalbaar blijken te zijn. Duurzaam en innovatief zijn altijd de kernwaarden in het werk van QConcepts. Jurian Rademaker is directeur. “Wij zijn gespecialiseerd in productontwikkeling op basis van stromingsanalyses (lucht en water) en composietmaterialen (lichtgewichtconstructies).

Wij vinden het belangrijk om technologische grenzen te verkennen en te verleggen. Meer snelheid krijgen (bijvoorbeeld bij een zeilboot), of het creëren van een beter of effectiever product als het gaat om het opwekken van duurzame energie. Wat ik belangrijk vind, is de samenwerking met andere bedrijven en kennisinstellingen. Dat past bij onze filosofie. Wij houden ervan om in teamverband tot belangrijke innovaties te komen. Dat geldt bijvoorbeeld voor onze composietconstructies.

Het stelt ons in staat om de technologische grenzen nog verder te verleggen.

Dat zijn vezel versterkte producten, waarin uiteenlopende vezels in combinatie met een lijm of harsmatrix met elkaar worden verbonden. Die ontwikkelingen combineren we graag met de kennis die wij opdoen op basis van stromingsanalyses. Een mooi voorbeeld daarvan is de Airborne Windturbine. Deze turbine zweeft 100 meter boven de grond. Op deze wijze wordt op efficiënte wijze windenergie geoogst.

Binnen dit project ligt de focus op de conceptontwikkeling, aerodynamische analyse, lichtgewicht constructies en aansturingssystemen. Het tweede prototype is in aanbouw en wordt binnenkort aan tests onderworpen. Ook binnen dit project werken we samen met andere partijen.

Sterker nog: de ontwikkeling van de Airborne Windturbine wordt ondersteund door de provincie Gelderland. We krijgen subsidie uit een fonds dat is gericht op het toepassen van biobased materials. Voor ons is dat een enorme steun in de rug. Het stelt ons in staat om de technologische grenzen nog verder te verleggen.”


Een cv-ketel die elektriciteit opwekt

Remeha uit Apeldoorn, de producent van onder meer CV-ketels werkt voortdurend aan verbetering van haar producten. Marco Bijkerk is Manager Innovative technologies. Hij vertelt over eVita, de ketel waarmee naast warmte ook elektriciteit wordt opgewekt.

“Daar hebben we in nauwe samenwerking met andere bedrijven aan gewerkt. Er was een bedrijf bezig met de ontwikkeling van een Stirlingmotor voor gebruik in woonhuizen. Zij wisten niet hoe je deze techniek moest inbouwen in een cv-ketel. Wij waren op zoek naar een techniek die verder ging dan de HR-ketel, waarmee je nog meer kunt besparen in CO2 en geld. We spraken elkaar voor het eerst in 2004. Op het moment dat warmte nodig is, gaat de ketel draaien.

Hierdoor is de uitstoot van CO2 per kWh maar liefst 60% lager dan van de stroom die een energiebedrijf levert.

Die warmte wordt in eerste instantie gebruikt om elektriciteit op te wekken. Het afvalproduct daarvan is warmte, nodig voor het verwarmen van het huis. De ketel wekt door zijn zeer hoge rendement veel efficiënter elektriciteit op dan een grote elektriciteitscentrale. Hierdoor is de uitstoot van CO2 per kWh maar liefst 60% lager dan van de stroom die een energiebedrijf levert.

Deze CO2-reductie staat per jaar gelijk aan de besparing die kan worden bereikt door vier maanden per jaar de auto te laten staan. In woningen met een gemiddeld gasverbruik van 1.900 m3 wordt zo’n 2.500 kWh opgewekt. Hiermee is een besparing van ruim € 400 per jaar al snel haalbaar. Dat is natuurlijk wel afhankelijk van de tarieven van de energieleverancier. Het is heel mooi dat de provincie Gelderland subsidie verleent aan particulieren, zodat het extra aantrekkelijk wordt om de duurzame en innovatieve eVita aan de schaffen. We hopen dat dit landelijk een vervolg zal krijgen.”