Suzanne de Vos

Suzanne de Vos
Programmanager Circulaire Economie TNO

“Een van de methodes om de circulaire economie te bevorderen, is om Nederland circulair ‘in kaart te brengen’; wat is er aan materiaal en wat levert de circulaire economie op aan CO2 -vermindering, banen en geld.

Dit is gedaan voor Nederland en voor bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam. De resultaten voor Nederland zijn te vinden in ‘Kansen voor de circulaire economie’, een rapport dat gemaakt is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.”

Bouwdepot

Uit de studies blijkt volgens De Vos dat overheden, steden en regio’s baat hebben bij een circulaire economie en dan vooral bouw gerelateerd. “Want juist de bouw heeft een grote stroom materialen die circulair ingeregeld kunnen worden. Je zou de stad kunnen zien als ‘bouwdepot’ waar je alle ketenpartners kunt betrekken bij circulaire economie.”

Tevens wordt er gekeken naar nieuwe bouwmaterialen die circulair zijn. “Beton werd voorheen gemaakt van cement als bindmiddel dat echter een flinke milieu footprint heeft. Daarom werd er jaren geleden al gezocht naar een alternatief. Dat werd gevonden in slakken van de Hoogovens en vliegassen uit de kolencentrales. Sluiten de kolencentrales echter, dan is er een alternatief voor de vliegassen nodig.

Momenteel wordt er onderzocht of bodem-as uit verbrandingsovens dit alternatief kan zijn. Vanzelfsprekend zijn daar proeven en testen voor nodig; wat gebeurt er met de sterkte, het uitharden. Ook wordt er onderzocht of er bakstenen gemaakt kunnen worden van baggerslib en of reststromen uit de agro- & foodsector geschikt zijn om als grondstof te dienen voor hoogwaardige bouwmaterialen.”

Meerwaarde

De Vos stelt dat er voor alle innovaties een impactmeting nodig is. “Iets kan technisch wel mogelijk zijn, maar levert het ook echt meerwaarde voor de milieu footprint, banen en verdiensten? Er moet wel een gezonde businesscase van te maken zijn. Bij elke ontwikkeling zien we een ‘Valley of death’; er is concurrentie met bestaande producten waardoor het niet meteen winstgevend, maar wel beter voor het milieu en de circulaire economie is.