Doordat er veel steen en beton is in steden kan het water moeilijk wegstromen. Om een teveel aan water in dit soort situaties te kunnen bergen, worden er in Rotterdam steeds meer waterpleinen aangelegd. Het waterplein Benthemplein is een plein dat in tijden van hevige regenval het riool ontlast en tegelijkertijd de stad aantrekkelijker te maakt.

Zodra het hard regent wordt het water opgevangen in speciale bassins op het plein. Het sportveld ligt lager, zodat het bij extreme omstandigheden onder water loopt en zo als extra bufferruimte kan functioneren. Zodra het weer droog is, loopt het water langzaam weg in de bodem en naar de singel. Rondom het plein wordt geëxperimenteerd met andere innovatieve concepten die kunnen bijdragen aan een klimaatbestendige stad. 

De noodzaak om overtollig water te bergen gaat hier goed samen met het creëren van ruimtes in de stad waar bijvoorbeeld gesport kan worden. Ook kan de zichtbare afvoer en opvang van water de inwoners van Rotterdam bewuster maken van de werking van het watersysteem.

Speciale tegels

In het nabijgelegen Zomerhofkwartier worden bijvoorbeeld diverse initiatieven ontplooid op het vlak van klimaatbestendigheid en gebiedsontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn groene daken, infiltratiesystemen en regentuinen.

Met speciale 'Rain(a)way'-tegels wordt regenwater opgevangen, waarna het langzaam in de bodem kan wegzakken. Zo wordt bij hevige regenval het rioolsysteem ook ontlast. Deze tegels zijn bijzonder vormgegeven en geïnspireerd door de Japanse architectuur die wateropvang zichtbaar en mooi maakt.