Veertig jaar na de Club van Rome zie je dat de schaarste, waar toen voor het eerst over werd gesproken, in hoog tempo waarheid begint te worden. Veel grondstoffen, voedsel en metalen zijn structureel duurder geworden. De schaarste is dus eigenlijk de drijvende kracht achter het groene zakendoen.

Daardoor gaat het steeds meer lonen om duurzaam te ondernemen, want als je concurrerend wil zijn moet je zo min mogelijk gebruik maken van grondstoffen en materialen die schaars en dus duur zijn.

Met een duurzame bedrijfsvoering zijn er in toenemende mate kostenvoordelen te behalen en nieuwe omzetten te creëren. Bovendien gaan er van duurzaamheid heel veel impulsen uit naar innovatie. Kostenbesparing, omzetverhoging en innovatie zijn begrippen die elke ondernemer bezighouden.

Netwerken

In mijn ogen gaat het bij groen zakendoen niet alleen om technologische verbeteringen, maar ook over ontwikkelingen in gedrag, samenwerking en leiderschap. Zo heeft er een kennisverschuiving plaatsgevonden naar ‘het nieuwe leiderschap’. Waar vroeger in een piramide werd gedacht, gaat het nu om netwerken, kringlopen en horizontale coalities.

Waar vroeger in een piramide werd gedacht, gaat het nu om netwerken, kringlopen en horizontale coalities.

Dat vraagt om verbindend leiderschap. MVO Nederland vervult de rol van verbinder tussen bedrijven, overheden en NGO’s op een overkoepelend niveau. Wij functioneren als een netwerkorganisatie die een brug slaat tussen de koplopers en het peloton. Door verschillende partijen met elkaar te laten praten, faciliteren wij de kennisuitwisseling. Vooral voor het MKB is dit belangrijk want op deze manier kan men snel en op een praktische manier kennis tot zich nemen.

Hierdoor komen ondernemers samen tot concrete oplossingen. Er ontstaan nieuwe coalities tussen partijen die normaal gesproken langs elkaar heen leven, maar nu zowel kennis delen als onderling zaken doen.

Flexreizen

Duurzame samenwerkingsverbanden zijn er niet alleen op het gebied van productie en recycling, maar ook in de dienstverlening. De ontwikkeling van nieuwe mobiliteitssystemen, waarbij verschillende vormen van transport op maat kunnen worden ingezet, is daar een goed voorbeeld van. De zakelijke reiziger kan daarmee zijn vervoer op een efficiënte, comfortabele en duurzame manier regelen.

Dit wordt mogelijk gemaakt door een samenwerkingsverband tussen een leasemaatschappij, het openbaar vervoer, fietsverhuur, taxi’s en een creditcardmaatschappij. Samen pakken zij het mobiliteitsvraagstuk aan. De service aan de klant gaat omhoog en tegelijkertijd wordt de CO2-uitstoot gereduceerd.

Het ondernemen van de toekomst

Het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen rukt vooral snel op in de business to business markt. Bij het inkoop- en aanbestedingsproces wordt steeds meer gelet op het groene imago. Wie geen duurzaamheidsbeleid heeft wordt steeds minder geaccepteerd als toeleverancier.

Deze ontwikkeling zet zich in hoog tempo door. Het feit dat zelfs banken en beleggers bij bedrijven naar duurzaamheid vragen, is een duidelijke indicator voor het ondernemen van de toekomst.