Frede van Beuningen
Fred van Beuningen
Lid Advisory Board Erasmus Centre for Future Energy Business

Dankzij energiebesparing en de toenemende opwekking van hernieuwbare energie blijft de uitstoot van broeikasgassen in Nederland de komende jaren dalen. Het aandeel hernieuwbare energie in 2020 wordt geraamd op twaalf procent, en in 2023 op vijftien procent. De investeringen die hierbij horen zorgen voor een toename van het aantal energie gerelateerde banen. Op basis van het vastgestelde en voorgenomen overheidsbeleid en andere maatregelen, zoals uit het Nationaal Energieakkoord, wordt de energietransitie langzamerhand zichtbaar, ziet Van Beuningen.

“Door de bevolkingsgroei en consumptiepatronen hebben we in 2040 anderhalf keer zoveel energie nodig. Zowel de energie-intensiteit van de economische groei en de carbon intensiteit van de energie die gebruikt wordt moet worden verlaagd. Er bestaat wetenschappelijke consensus over het bereiken van planeetgrenzen en de politieke consensus is groeiend.”

De vraag is wanneer duurzaam opgewekte energie zal concurreren met conventionele bronnen. Gezien de aard van zulke bronnen als zon en wind, kunnen zij bij voortgaande technologie ontwikkeling sneller doorbreken. “De Triple Helix, waarin wetenschap, ondernemingen en lokale overheden samenwerken om tot innovatie te komen door projecten te entameren kan daarbij een belangrijke rol spelen”, aldus Van Beuningen.

“Zo kunnen innovaties met een systeemkarakter gerealiseerd worden, en kunnen crossovers tussen fysieke en digitale technologie, en tussen technische en sociale innovaties gestimuleerd worden. Bij een onderwerp als energie efficiëntie van bestaande woningen bijvoorbeeld, of het verbeteren van luchtkwaliteit, spelen al deze aspecten een rol en kunnen triple helix partijen goed samenwerken. Op deze wijze worden technologische en sociale innovaties omgezet in concrete resultaten.”