Karst Spijkervet

Karst Spijkervet
Bestuurder Waterschap Drents Overijsselse Delta
 

Waterschap Drents Overijsselse Delta was trekker van het innovatieve Europese project INNERS (INNovative Energy Recovery Strategies in the urban water cycle). Het lukte hen warmte uit gezuiverd rioolwater te gebruiken om het nabij gelegen zwembad Tijenraan in Raalte te verwarmen.

Bestuurder Karst Spijkervet vertelt: “Gezuiverd rioolwater bevat restwarmte (thermische energie) die normaal gesproken niet benut wordt. Dat is verlies van energie. In INNERS zochten we naar manieren om die restwarmte te benutten en daar is het zwembadproject uit ontstaan.

Eerder onbenutte warmte – dus energie – hergebruiken we nu. Dat hergebruik is een must bij energietransitie en de klimaat neutrale doelstellingen van 2020. Om die doelstellingen te halen, werken waterschappen hard aan het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater.”

Ben Sluiter

Ben Sluiter
Projectleider Waterschap Drents Overijsselse Delta

Spijkervet vertelt dat waterschappen al langer nadenken over hoe zij kunnen bijdragen aan de circulaire economie en de energietransitie. “Ons uitgangspunt is zo energieneutraal mogelijk werken, zonder dat dit ons werk belemmert en de kosten laat stijgen.”

Besparing

Dit project heeft volgens Spijkervet een voorbeeldfunctie en werd samen met de gemeente Raalte uitgevoerd. “Voor de gemeente betekent het een financiële besparing van ongeveer 25.000 euro aan energiekosten (150.000 kubieke meter gas) die anders nodig waren om het zwembad te verwarmen.” Het project zorgt ook voor 137.000 kilo minder CO2 uitstoot.

Bijdragen aan energietransitie

Projectleider Ben Sluiter vertelt dat het project in totaal drie jaar geduurd heeft. “Vanaf het moment dat wij het idee binnen INNERS voorlegden tot de realisatie.

Na de lancering van ons idee, moest er natuurlijk ook een businesscase komen om te bepalen of het een zinvol project zou worden dat daadwerkelijk helpt aan de energietransitie. We kwamen uit op een redelijk verdienmodel, er was voldoende vertrouwen om het project uit te gaan voeren.”

Winst op meerdere vlakken

Het ontwerp voor de benodigde technische installatie werd samen met een marktpartij uitgevoerd. “Via een pomp gaat het warme afvalwater naar de installatie die in een prefab kelder bij het zwembad staat. Daar zorgen vier warmtepompen en warmtewisselaars ervoor dat de thermische energie uit ‘ons’ water het zwembad verwarmt.”

Sluiter stelt dat dit project naast veel minder CO2 en gasverbruik, ook innovatiewinst oplevert. “Binnen INNERS is er heel veel ervaring en kennis gedeeld over water en hoe we de energie daarin (nog) beter kunnen benutten in de toekomst.”