Dat zijn we gewend, dat doen we, al polderend, samen en we vinden het gewoon om preventief geld uit te trekken om waterschade te voorkomen. Daardoor voorkomen we (financieel) grotere rampen.

Aan de klimaatadaptatie blijven we werken. Onder aanvoering van deltacommissaris Wim Kuijken zijn we gestart met de nationale Ruimtelijke adaptatie strategie. Kansen en bedreigingen door klimaatverandering zijn in beeld gebracht en alle gemeenten ondergaan momenteel een klimaatstresstest. Die brengt de kwetsbaarheden voor wateroverlast én hittestress in kaart.

Onze rijke poldergeschiedenis getrouw is het daarbij toch vooral de aanpak van wateroverlast, als gevolg van hevige stortbuien, die de aandacht krijgt. Altijd weer fotogeniek zo’n ondergelopen straat met daarin varende kinderen. Hittestress met een groter schadepotentieel in menselijk en economisch opzicht wordt wel benoemd maar laat zich minder gemakkelijk beelden vatten en krijgt minder aandacht. Als Noordwest Europees land koesteren we de zon. Tot deze zomer de schaarse mussen letterlijk van het dak vielen.

Het is tijd om te beseffen dat ook hitte om investeringen in preventieve maatregelen vraagt zodat erger kan worden voorkomen.

Sinds deze lange hittegolf beginnen we te verzuchten en zien wat er onder onze ogen staat te verkommeren. Het is tijd om te beseffen dat ook hitte om investeringen in preventieve maatregelen vraagt zodat erger kan worden voorkomen. Zeker omdat het KNMI voorspelt dat dit weerbeeld behoort tot ‘het nieuwe normaal’.  Dus aan de slag. Stenen er uit, bomen en groen erin en zorgen dat ook onze gebouwen verdampend vermogen krijgen door dak en gevelgroen.

Als we die investeringen doen, wordt het niet alleen koeler, maar ook mooier. En zien we vast en zeker weer meer mussen verschijnen in onze omgeving. Veel gemeenten – maar dat mogen er zeker nog meer worden- geven het goede voorbeeld  in de openbare ruimte. Maar daar hoeft u niet op te wachten. Bent u al “stenen aan het wieden” op uw bedrijfsterrein en in uw eigen tuin?  Dan houden we samen het hoofd koel.