Dat het klimaat verandert, is een feit. Dat het voornamelijk wordt veroorzaakt door menselijk handelen, is iets wat vrijwel geen enkele ter zake kundige nog betwijfelt. De temperatuurstijging levert grote problemen op. Preventie en maatregelen om de verandering te stoppen zijn dringend nodig.

Dat is complex, want het klimaat stoort zich niet aan landsgrenzen. In enkele honderden miljoenen jaren heeft de zon de fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas gevormd, maar we verbranden ze in enkele honderden jaren. Dat is een miljoen keer zo snel. Geen wonder dat daardoor evenwichten worden verstoord. Het moet anders, maar daar zijn enorme belangen mee gemoeid en we hebben te maken met mondiaal verschillende en ingewikkelde politieke structuren.

Lokale klimaatadaptatie

Het bestrijden van de gevolgen van de klimaatverandering kan veel lokaler. Als het gaat om wateroverlast of langdurige droogte, om hittestress en toenemend risico op huidkanker, om stijging van de zeespiegel of uit hun oever tredende rivieren, dan is daar binnen landsgrenzen iets aan te doen. Daarom is deze campagne belangrijk.

Hoe pakken we het aan? Wat kunnen we doen? Wanneer kunnen we het doen? Het mooie van deze campagne is dat verschillende instanties er in samenwerken en echt iets kunnen bijdragen.

Nederland heeft de kennis en de middelen om een adequate klimaatadaptatie te verwezenlijken. We hebben de wil en het initiatief om het ook echt aan te pakken, maar in zoveel gebieden in de wereld is dat anders. Velen overkomt iets wat ze zelf niet hebben veroorzaakt. Daarom zijn preventieve maatregelen zo dringend nodig.

Inspanning nodig

Ook ons rijke land zal zich daar tot het uiterste voor moeten inspannen. Dat neemt niet weg dat adaptatie getuigt van verstandig beleid. Het zal effectief zijn en ook het inzicht verdiepen in wat er wereldwijd aan de gang is.

Ieder organisme leeft ten koste van, of met hulp van andere organismen. De mens ook. We zijn in de loop van de eeuwen de natuur steeds meer naar onze hand gaan zetten. De natuur kreunt onder die last.

De biodiversiteit in ons land is nog maar vijftien procent van wat het was in 1900. Vooral de laatste vijftig jaar loopt het uit de hand. De technologie heeft een zo grote vlucht genomen, dat de effecten ervan een mondiale schaal hebben bereikt.

Oceanen zijn overbevist en vervuild. Tropische regenwouden, de longen van de aarde, worden gekapt ten behoeve van de productie van vlees. De temperatuur op aarde stijgt onrustbarend. De landbouw is een industrie geworden, waardoor vogels en insecten verdwijnen.

Natuurlijk hebben wetenschap en technologie ons veel prachtigs gebracht, zoals medicijnen, ontplooiingsmogelijkheden en welvaart. Echter, de negatieve effecten groeien ons boven het hoofd.

De baas over technologieën

Technologie kan ook helpen orde op zaken te stellen. We moeten beseffen dat we er de baas over zijn. Met een juist beleid zijn veel van de ontwikkelingen een betere kant op te sturen. Dat geldt zeker als het gaat om het onder ogen zien van wat gaande is en de ongewenste gevolgen te bestrijden. Te veel water. Te weinig water. Te veel of verkeerde bestrijdingsmiddelen.

Oude mensen in een te hete omgeving. Onvoldoende voorlichting over nieuwe problemen. Meer tekenbeten. Te goedkope vliegtickets voor reizen met vervuilende vliegtuigen.

Extreme weersomstandigenheden

We hebben een zeer droge zomer achter de rug, met grote schade voor de landbouw. Volgend jaar kan dat een veel te natte zomer zijn. De extremen nemen toe. Hoe beperken we de schade? Hoe maken we steden klimaatbestendig? Hoe verdelen we de nadelen op een zo eerlijk mogelijke manier? Er zal onherroepelijk veel moeten veranderen in de jaren die voor ons liggen.

Dat lukt alleen als de bevolking het wil, en de bevolking kan het alleen willen als de mensen weten wat er aan de hand is. Spreiding van kennis is ook op dit gebied heel belangrijk. Deze campagne getuigt er van en draagt er aan bij.