Zelf zorgen voor voldoende waterberging

Iedereen die een huis of een bedrijfspand bouwt of een woonwijk of industrieterrein realiseert, moet tegenwoordig zelf zorgen voor voldoende waterberging.

Die maatregelen kunnen partijen onafhankelijk van elkaar nemen, maar beter is het natuurlijk om samen te overleggen. Op die manier kunnen ideeën en initiatieven worden gebundeld om zo te komen tot een optimaal resultaat.

Hevige regenval en grote droogte

In de gemeente Laarbeek wordt, dankzij samenwerking tussen de gemeente, de provincie, het Waterschap Aa en Maas, de inwoners van Laarbeek en de betrokken agrariërs een waterberging gerealiseerd van ruim 20.000 m3.

Hevige en langdurige regenval kan worden afgevoerd en opgevangen in bekkens.

Deze berging wordt zo gemaakt dat het water uit de stedelijke omgeving en het agrarisch gebied in geval van hevige en langdurige regenval kan worden afgevoerd en opgevangen in bekkens.

Als het omliggende natuurgebied en de agrarische gebieden als gevolg van langdurige droogte schade dreigen op te lopen, kan het eerder opgevangen water vanuit de bekkens via de beken en sloten geleidelijk weer worden vrijgegeven. 

Klimaatadaptatie

Het project is uniek voor Nederland en zelfs voor Europa. “Als het klimaat verandert, moet je innovatieve oplossingen bedenken”, stelt Peter van Dijk bestuurslid van het waterschap Aa en Maas.

“Het probleem van hevige langdurige regenval los je op door het water op te vangen in bekkens. Dat water is vervolgens de oplossing voor de problemen waarmee je wordt geconfronteerd in tijden van grote droogte.

Noem het klimaatadaptatie. Je vecht niet tegen iets, maar maakt er juist gebruik van. Als dit werkt zoals wij denken dat het werkt, is dat een oplossing voor heel veel gebieden in en buiten Nederland.” 

Cultuur, natuur en recreatie

Het project bestaat uit twee fases. Dit jaar nog worden de waterberging en de waterhouderij gerealiseerd. In de drie jaar daarna wordt de oorspronkelijke beekloop hersteld en komen er ecologische verbindingszones.

Het project omvat meer dan alleen het voorkomen van wateroverlast en watertekorten.

“Het project omvat meer dan alleen het voorkomen van wateroverlast en watertekorten”, legt wethouder Joan Briels uit. “Er is ook aandacht voor cultuur, natuur en recreatie. Wij willen een verbinding maken tussen de stad en het buitengebied.

De natuur wordt zichtbaarder vanaf de weg en de stad. Er komen wandel- en fietsroutes door het natuurgebied en als het in de winter vriest, kan de waterberging worden gebruikt om te schaatsen.”

Samenwerking en overleg

De agrariërs in het gebied zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. “Toen wij onze plannen presenteerden, vertelden enkele boeren dat zij hun bedrijf wilden opheffen.

Van die gelegenheid hebben wij gebruik gemaakt door de grond te kopen”, vertelt Van Dijk. “Daarna hebben wij met andere boeren weer grond geruild om zo tot een aaneengesloten natuurgebied van ruim vijftien hectare te komen.

Door ook samen te werken met ecologische natuurboeren konden wij de plannen zo vormgeven en het gebied zo inrichten dat alle betrokkenen er baat bij hebben. Als je samen een probleem hebt, kun je door samen te werken tot de beste oplossing komen.”