Erik Stronk

Erik Stronk
Algemeen directeur Ennatuurlijk

Nederland streeft er naar de klimaatdoelstellingen van het Parijsakkoord uiterlijk in 2050 te halen. Nationale warmtenetbeheerder Ennatuurlijk denkt mee en werkt nauw samen met onder andere vastgoedontwikkelaars om woningen en gebouwen te verduurzamen Algemeen directeur Erik Stronk: “Wij helpen vastgoedondernemers eenvoudig grote stappen te maken met CO2-reductie.”

Nu duidelijk is dat Nederland afgaat van fossiel gas verandert er ook veel in de vastgoedontwikkeling. “Je bent als vastgoedontwikkelaar verplicht om bij het realiseren van nieuwe projecten het verduurzamingsvraagstuk mee te nemen,” legt Erik Stronk uit. “Aansluiting op een warmtenet is voor vastgoedontwikkelaars in veel gevallen een mooi duurzaam alternatief om huizen en gebouwen te verwarmen.

Je hebt geen complexe installaties nodig in het vastgoed zelf, waardoor het makkelijk in te passen is in zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Met een aansluiting maak je als bedrijf grote stappen in duurzaamheid en dat levert labelsprongen op. Bovendien zijn er voor renovaties vaak verschillende subsidies waar je gebruik van kunt maken. Een pand dat is aangesloten op een warmtenet zal door een hogere duurzaamheidsscore vaak een betere huurprijs of verkoopprijs opleveren.”

Ondernemend

Als één van de grootste warmtebedrijven in Nederland en het enige mkb-warmtebedrijf in private handen, verstaat Ennatuurlijk als geen ander de taal van de ondernemer. Het bedrijf levert duurzame warmte aan consumenten en bedrijven via grote en kleine warmtenetten.

“Dat doen wij door heel Nederland. Van Leeuwarden tot Maastricht. Van Hulst tot Apeldoorn. De warmte die we gebruiken komt onder andere uit de industrie. Denk bijvoorbeeld aan de restwarmte van papierfabriek Sappi, maar ook andere duurzame bronnen zoals de warmte uit een biogas-installatie van een boer.  

Wij zijn een ondernemend bedrijf, dat creatief meedenkt met vastgoedontwikkelaars als het gaat om duurzame oplossingen voor warmte- en koudevraagstukken. Daarnaast investeren wij actief mee in projecten en zijn we een betrouwbare partner met een langetermijnvisie.”

Duidelijkheid over energiedragers

De warmtetransitie is een enorme opgave waarbij veel partijen betrokken zijn. Warmtenetten spelen een belangrijke rol bij deze transitie. De overheid kan helpen door een consistent beleid te formuleren. Ook bij gemeentes en woningcorporaties ligt de taak om met warmtebedrijven en andere partijen een meerjarenvisie voor woonwijken te ontwikkelen.

Warmtenetten spelen een belangrijke rol bij deze transitie.

In warmteplannen moeten besluiten worden gemaakt over het uitfaseren van aardgas, te beginnen bij de nieuwe wijken. Daarnaast moet hierin duidelijk zijn wat de energiedragers van de toekomst zullen worden. Alleen door samen te werken en een duidelijke visie kan de transitie versneld worden.

Volgens Stronk wordt er in Den Haag nu nog teveel gepraat over een rol van publieke partijen in de aanleg van warmtenetten en probeert de overheid een probleem op te lossen dat er in feite niet is.  “Warmtenetten zijn relatief kleine lokale ecosystemen, waarbij het net, de bron en de levering de afgelopen decennia onder één hand vielen.

Ennatuurlijk is de enige nationale warmtenetbeheerder die Nederland heeft: wij exploiteren en beheren op 60 plekken in Nederland warmtenetten. Dat zijn open netten waar iedereen toegang tot heeft. Het splitsen van de netten, en netbeheerders een rol geven, gaat de warmtetransitie alleen maar duurder en complexer maken.”

Duurzaam, financieel interessant en gemakkelijk

Barry Storm, Ontwikkelaar namens Spoorzone BV Strijp-S (VolkerWessels): legt uit waarom hij op Strijp S in Eindhoven gekozen heeft voor warmte: “Bij de transformatie van de appartementen (blok 59-61-63) op Strijp S moest natuurlijk ook een beslissing genomen worden over de warmtevoorziening.

Eén ding was zeker: het moest duurzaam zijn. Ik heb verschillende technieken afgewogen en warmte kwam voor dit project het beste uit de bus. Individuele warmtepompen waren ook een optie, maar deze maakten te veel geluid.

Voor een appartementencomplex waar de warmtepomp in de berging van het appartement geplaatst moet worden in plaats van op zolder is dat geen goed idee. Duurzame warmte van de biomassacentrale bleek de beste keuze. Zowel technisch als financieel was het interessant. Maar ook snelheid en gemak speelden een rol. Het warmtenet lag er immers al, dus het was een kwestie van aansluiten.”