Jan Klingen
Jan Klingen
Commercieel Directeur Daikin Nederland

“Alternatieve verwarmingssystemen, om precies te zijn warmtepompen, zijn populair in de nieuwbouw omdat ze geen CO2-uitstoot veroorzaken. Ze vormen een duurzame oplossing, zeker als er ook nog duurzame stroom wordt gebruikt.

Een ontwikkeling zoals klimaatverandering maar ook demografische bewegingen zoals de bevolkingsgroei vragen natuurlijk een andere omgang met energie. Er is meer bewustwording nodig, een besparing in het gebruik maar ook het aanwenden van alternatieve manieren.

Pure noodzaak zelfs, als we de klimaatdoelen van Parijs willen halen en alle woningen in 2050 gasloos willen hebben”, zegt Jan Klingen, commercieel directeur van Daikin Nederland.

Het bedrijf ontwikkelt en produceert onder meer producten voor klimaatsystemen, waaronder warmtepompen en de technologie hiervoor. Met dit laatste begon het al meer dan 90 jaar geleden en in de jaren ’70, ten tijde van de oliecrisis, werden de eerste warmtepompen in Europa toegepast.

Warmte van lucht of bodem

Een warmtepomp zet elektriciteit om in warmte. Deze biedt relatief veel rendement aangezien één eenheid elektriciteit gemiddeld vier kilowatt warmte oplevert door middel van compressortechnologie, vertelt Klingen.

“Het is een pad dat je samen bewandelt”

Er is onderscheid tussen luchtwarmtepompen die energie onttrekken uit de buitenlucht en grondwarmtepompen die deze halen uit de bodem. De werking is overigens ook om te draaien; met één druk op de knop kunnen de pompen ruimten in huis ’s zomers ook koelen.

De opkomst van deze alternatieve systemen in de nieuwbouw wordt mede veroorzaakt door wetgeving. Bovendien stimuleren sommige Nederlandse gemeenten de aanschaf via financiële prikkels.

“Toch kan de “traditionele” warmtepomp niet overal worden toegepast. Bestaande huizen halen hun warmte meestal nog van radiatoren die draaien op een cv-ketel. Ze werken in zogeheten hogetemperatuurafgiftesystemen.

Warmtepompen functioneren anders, in lagetemperatuurafgiftesystemen zoals vloerverwarming. Wel zijn er inmiddels hybride exemplaren op de markt die inspelen op dit verschil en die wel toepasbaar zijn in bestaande woningbouw.

Met het gebruik van een hybride installatie kan de warmte binnen zowel van gas komen op de traditionele manier, als van de warmtepomp.”

Utiliteitsbouw

In de utiliteitsbouw zijn warmtepompen al veel meer gemeengoed dan in woningen. In kantoren wordt er gebruik van gemaakt, in hotels en bijvoorbeeld winkelpanden. “Ook bij het gebruik van warmtepompen is de juiste temperatuur in te stellen, en in bedrijfspanden kan dat eenvoudig per ruimte worden geregeld.

Voor deze sector zijn daarnaast verwarmingssystemen verkrijgbaar die tegelijkertijd kunnen verwarmen en koelen. In een vergaderzaal op de zonzijde van een gebouw kan koeling zijn vereist, terwijl op hetzelfde moment aan de andere kant verwarming nodig is.

Warmte die normaal wordt afgevoerd wordt daar gebruikt waar het nodig is. Dat voorkomt verspilling”, vervolgt Klingen.

“Bewustwording”

Er bestaat nog wel terughoudendheid in de keuze voor een warmtepomp, merkt hij. “Particulieren zijn bang dat de hele tuin moet worden omgeploegd terwijl daar bij de keuze voor een luchtwarmtepomp natuurlijk geen sprake van is.

De installatie bestaat uit twee delen, een buitendeel dat buiten staat en eventueel op een esthetische manier kan worden weggewerkt zonder dat je er last van en enig omkijken naar hebt, en een binnendeel dat op de plek staat van de cv-ketel”, zegt Klingen.

Wat hem betreft worden particulieren onvoldoende getriggerd om onder de loep te nemen hoe ze zelf kunnen bijdragen aan duurzame energie-oplossingen. Hetzelfde geldt voor een deel van het bedrijfsleven.

Het klimaat in een pand is bij een grote groep geen topprioriteit zoals het in- en exterieur maar een vanzelfsprekendheid waarover niet heel veel wordt nagedacht, zegt Klingen. “Een binnenklimaat is juist erg belangrijk om je ergens prettig te voelen.

Maar de teneur is nog een beetje ‘het zal wel’. Er moet meer bewustwording komen van de noodzaak van duurzamere oplossingen.”

“Hybride warmtepompen zijn ook geschikt voor bestaande bouw”

Urgentie voor klimaatneutraal

De technologie en producten om in 2050 klimaatneutraal te werk te gaan liggen volgens Klingen klaar. Daikin roept op tot bewustwording binnen de hele keten. Installateurs hebben voldoende kennis nodig om de installatie te installeren.

“Hier dragen we graag een steentje aan bij door middel van trainingen.” Daarnaast gelooft hij in de samenwerking met partijen zoals woningcorporaties en gebouweigenaren, zodat er meer focus komt op duurzamere alternatieven voor verwarming, zoals de warmtepomp.

“We proberen de urgentie ook aan te stippen bij opleidingsinstituten zodat zij waar nodig hun curriculum kunnen aanpassen. De urgentie is groot, nu het eerste ijkpunt met de klimaatdoelen van 2020 nadert. Wat ons betreft is het een pad dat je samen bewandelt.”

Investering

Klingen hoopt dat meer particulieren duurzame energie-oplossingen gaan overwegen. “Bij interesse in een duurzame oplossing zoals de warmtepomp kun je checken of de gemeente waarin je woont een subsidie verstrekt.

Realiseer je dat een warmtepomp een langetermijninvestering is op zowel het financiële vlak als op het gebied van duurzaamheid. Voor bedrijfspanden is een duurzamer systeem op basis van warmtepompen niet per definitie duurder dan minder duurzame varianten.

Het is het hoe dan ook waard om aandacht te geven aan duurzamere alternatieven en zo een bijdrage te kunnen leveren aan het halen van de klimaatdoelen.”