“Kijk naar wat de inwoners van Sint Maarten, Houston en Florida net hebben meegemaakt. Het klimaat verandert snel en dat kan ook ons treffen. We moeten nú maatregelen nemen.”

Waterschap Rijn en IJssel is actief in Oost-Gelderland, het zuiden van Overijssel en zuidoosten van de Veluwe. “We zien in ons werkgebied steeds vaker periodes van heftige neerslag en extreme droogte. We nemen daarvoor onze maatregelen maar we voelen ons ook mede verantwoordelijk om mondiale klimaatafspraken na te komen en Nederland energieneutraal en circulair te maken.”

Het waterschap wil daarom in 2025 alle energie die het verbruikt  op een duurzame wijze hebben opgewekt, onder andere door de plaatsing van windmolens en zonnepanelen op eigen terreinen. Een andere groene energiebron vormt het biogas dat wordt vergist uit rioolslib.

“We gebruiken biogas als energievoorziening van onze rioolwaterzuiveringen en leveren het ook aan een bedrijf in onze regio. Daarnaast gaan we met partners uit ons rioolslib een nieuwe grondstof (werktitel NEO-alginaat) winnen en vermarkten.

Geïnteresseerde partijen bieden we bovendien de mogelijkheid om waterkrachtcentrales te bouwen bij onze stuwen.  In die zin biedt de energietransitie ook volop kansen om te innoveren en nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen.”

Pieper – tevens bestuurslid van de Unie van Waterschappen – hoopt daarom dat een nieuw kabinet  prioriteit geeft aan het versnellen van de energietransitie en Naar een Duurzaam Nederland omarmt, de dit voorjaar gepresenteerde investeringsagenda van waterschappen, provincies en gemeenten.

“Ik wil geen doemdenker zijn, maar de hoosbuien waarvan het KNMI zei dat ze in 2050 zouden voorkomen, zijn het afgelopen jaar al gevallen. Daarnaast houden meteorologen rekening met het scenario dat door klimaatverandering zware orkanen zoals Harvey en Irma in aantal en kracht zullen toenemen.

De teller loopt al jaren. Het is wat de energietransitie betreft geen vijf voor twaalf meer, maar drie uur ’s nachts.”

Bezoek de website van waterschap Rijn en IJssel en lees meer over de bijdrage van het waterschap aan een energieneutraal, circulair en klimaatbestendig Nederland.

Meld u aan voor klimaatfestival Oase!

Wilt u een bijdrage leveren aan de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie in de Achterhoek en Liemers? Kom dan op 9 november naar Oase, het klimaatfestival waar bestuurders, ondernemers en maatschappelijke organisaties elkaar kunnen ontmoeten en inspireren.

Bouw mee aan een toekomstbestendige Achterhoek en Liemers en zet Oase in je agenda!

Bio Hein Pieper

Dijkgraaf Hein Pieper (1962) is geboren in Nieuw-Schoonebeek in Drenthe. Pieper studeerde theologie in Heerlen en werd katholiek pastor in Noord-Groningen. In 2000 werd hij directeur van het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties. Vanaf maart 2009 was Hein Pieper een jaar CDA-Tweede Kamerlid. Hij is sinds april 2011 dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel.