Thijs de la Court
Thijs de la Court
Adviseur Duurzame Ontwikkeling bij Klimaatverbond Nederland

Samenwerken, het is misschien wel het sleutelwoord als het aankomt op het behalen van doelstellingen. In het kader van Nederland klimaatneutraal is samenwerken een flinke dobber, met alle eisen, regels en aspiraties van verschillende belanghebbenden.

Toch valt dat allemaal wel mee volgens Thijs de la Court. De la Court is adviseur Duurzame Ontwikkeling bij Klimaatverbond Nederland en algemeen secretaris van het Gelders Energie Akkoord (GEA), en dat laatste is volgens hem een goed voorbeeld van productieve samenwerking.

De la Court: “Het Gelders Energieakkoord is een vertaling van nationale doelen naar een provinciale en lokale uitvoering en om dat te realiseren is een goede samenwerking de belangrijkste voorwaarde.

Er zijn uiteenlopende partijen bij betrokken: gemeenten, netbeheerders, lokale mkb-bedrijven, vergunningverleners, financiers en adviseurs. Voor elk project heb je al snel 7 à 8 partijen aan tafel, die begeleiding nodig hebben om een strakke uitvoering met kwaliteit neer te zetten.”

Het GEA is ontstaan doordat een aantal partijen -Alliander, Klimaatverbond Nederland en de Gelderse Natuur en Milieufederatie-  met elkaar concludeerden dat ze de enorme opgave van een klimaatneutraal Nederland niet konden overlaten aan de politiek alleen en besloten een samenwerking op te zetten; het Gelders Energieakkoord.

Inmiddels hebben 200 partners zich aangesloten. De la Court: “Ons streven voor de Gelderse woningen is dat onze 1600 al bestaande wijken –dat zijn 800.000 woningen- in 2035 aardgasvrij zijn.

Dan zijn we er nog niet, want alle woningen moeten zodoende gerenoveerd en verbouwd worden dat ze volledig duurzaam zijn. Op dit moment is de prijs om te verduurzamen 40.000 a 50.000 euro per woning en dat is te veel.

De prijs moet dus omlaag en de kwaliteit omhoog. Dat doel bereiken we als we concreet met de wijkbewoners, woning- en energiecoöperaties, huurdersverenigingen en gemeenten een plan maken.

Daardoor komt een proces op gang waarbij bewoners gezamenlijk en goed geïnformeerd kunnen kiezen voor de juiste verduurzaming, en we kunnen collectief de aannemers en installateurs aan het werk zetten.”