Zo is een Nederlands bedrijf marktleider in de uitrol van laadpunten voor elektrische auto’s en worden er overal in de wereld windparken op zee gerealiseerd met Nederlandse expertise.

Dit zijn Nederlandse bedrijven met duidelijke doelen en oplossingen voor een klimaatneutrale wereld. Om de Nederlandse doelen in 2050 te halen zullen alle Nederlandse bedrijven en ook particulieren hun steentje moeten bijdragen en vanaf nu in actie moeten komen.

Naast de logische vervuilers als auto’s, zware industrie en kolencentrales dragen bijvoorbeeld ook gebouwen, voedsel en vele productieprocessen bij aan klimaatverandering.

Zaken waar alle ondernemers dagelijks mee te maken hebben. Ook al deze processen zullen onder de loep moeten worden genomen en worden vergroend om bij te dragen aan de een klimaatneutraal 2050. Dat klinkt als een enorme opgave, en dat is het ook.

Maar juist in Nederland hebben we de kennis en kunde nieuwe technieken toe te passen en financierbaar te maken en in de gehele keten de processen stap voor stap te verduurzamen.

Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) begeleiden en beoordelen we veel van deze innovaties. Dit gaat van s’ werelds grootste windpark op zee tot innovaties om autobanden duurzamer te kunnen produceren.

Als RVO.nl dragen we vaak bij aan deze projecten via bijvoorbeeld kennis, ons netwerk of subsidies. Naast dat het mooi is om te zien dat al veel  Nederlandse ondernemers hun steentje bijdragen aan een schone toekomst is het essentieel om deze innovaties nu te ondersteunen.

Dit zodat deze snel en ook zonder financiële ondersteuning van het Rijk de innovatieve oplossingen en producten wereldwijd kunnen vermarkten. Zo kan Nederland haar kansen grijpen en voortrekker worden in de markt van de circulaire en biobased economie.

Dat is niet alleen positief voor een duurzame toekomst en de B.V. Nederland, maar ook voor uw eigen bedrijf.

Ook zonder zelf te innoveren kunnen ondernemers een bijdrage leveren. Zo is er in Nederland nog een enorm potentieel aan daken waarop zonnepanelen kunnen worden geïnstalleerd.

De laatste jaren hebben zonnepanelen een sterke prijsdaling doorgemaakt, waardoor de terugverdientijd hier is verkort. Met een steeds bredere keus aan elektrische auto’s ziet RVO.nl ook dat bedrijven vaker hiervoor kiezen.

Daarom wil RVO.nl graag ook alle ondernemers uitnodigen om aan de slag te gaan met een klimaatneutrale toekomst. De doelstelling spreekt over het jaar 2050, maar dit is het moment om je als bedrijf nog te kunnen onderscheiden op dit vlak.

Daarnaast is er nu nog ruim de mogelijkheid om ondersteuning te ontvangen voor de innovaties die u nu ontwikkeld richting een klimaatneutrale bedrijfsvoering.

Bij RVO.nl kunnen we u op weg helpen om deze uitdaging stapje voor stapje te tackelen. Met zowel kennis als een breed netwerk en diverse subsidie-opties helpen wij u graag op weg.