Kees
Kees van Oosteren
Lid Directie Strukton Worksphere

“Verschillende bedrijfsactiviteiten zoals het gebruik van zuinige lease-auto’s met een lage CO2-uitstoot helpen op een kleinschalig niveau. De grootste bijdrage die wij leveren, ligt echter bij onze verantwoordelijkheid voor het beheer en modificaties van panden.

Wij hebben de kennis en de middelen om gebouwen duurzaam te maken. Veel klanten staan aan de beginfase van het verduurzamingsproces. Zij hebben veel vragen over zaken als de nieuwe wet- en regelgeving en kosten die gepaard gaan met het verduurzamen van gebouwen.

Samen met onze energieconsultants steken wij veel tijd in het adviseren van onze klanten hoe zij dit kunnen oppakken.”

Partner

“Veel klanten vragen om een business case waarin zij terug kunnen vinden hoeveel energie er daadwerkelijk bespaart gaat worden en wat de kosten zijn. Om dat allemaal uit te zoeken kost veel inspanning en tijd.

Vandaar dat wij nauw samenwerken met verschillende leveranciers om dit in kaart te brengen. Softwarebedrijven bieden bijvoorbeeld slimme tools om inzichtelijk te krijgen hoe duurzaam panden zijn en hoe je dit verder kunt monitoren.

Wij worden hierdoor veel meer lange termijn partners van onze klanten en zijn daardoor veel beter in staat contracten aan te gaan over energieprestaties waarin we onze klanten energiebesparingen kunnen garanderen. Die samenwerkingsvorm gaat veel verder dan alleen het uitvoeren van onderhoud en vervangingswerkzaamheden.”

Draagvlak

“Samenwerking is de rode draad door ons werk. Als wij bestaande gebouwen energieneutraal gaan maken, zit de gebruiker veelal nog in het gebouw. Dit wordt ook wel doorgaande exploitatie genoemd.

Alle werkzaamheden moeten gewoon door kunnen gaan ondanks de overlast en het creëren van draagvlak is dan essentieel. Dat kan alleen als er een goede samenwerking is tussen de gebruiker, eigenaar van het pand en wij als kennispartij.“


Aukje
Aukje Kuypers
Algemeen directeur Kuijpers

“Om de versnelling naar een klimaatneutraal Nederland te realiseren is samenwerking essentieel. We hebben de hele keten aan partners nodig: leveranciers, architecten, bouwers en de eindgebruiker van de omgeving.

In gesprekken met klanten bieden wij altijd een duurzaam alternatief als het gaat om installaties. Als wij bijvoorbeeld warmte- of koude voorzieningen moeten installeren, laten we zien dat je ook gebruik kunt maken van bestaande bronnen en natuurlijke processen zoals

oppervlaktewater. Verder voeren we bij klanten  energie-audits uiten zijn we actief in energiemonitoring, bijvoorbeeld met onze tool Weten Is Meten. .

Adviserende rol

“Per 1 januari 2018 zijn energieaudits verplicht, maar dat moet je maar weten als bedrijf. Dat betekent dat de installatie in gebouwen anders geregeld moet worden. Hierbij gaat het om vragen als: heb je die energie echt wel nodig?

Zo niet, dan hoef je ook niet op te wekken. Is het wel nodig, dan kun je opwekken op een duurzame manier. Lukt dit niet, dan kan dat op de ouderwetse manier. Ook in dit proces kunnen wij een bijdrage leveren door onze klanten te adviseren.”

Echte oplossingen

“Door de transitie naar een klimaatneutraal Nederland lijkt er steeds meer besef te zijn dat alle partijen in de keten elkaar hard nodig hebben. Samen weet je tenslotte meer. Een goed voorbeeld daarvan is het werk wat wij doen in een specialistische omgeving zoals een ziekenhuis of een museum.

Dit kunnen wij niet alleen. Wij werken samen met leveranciers van technische producten en afbouwbedrijven. Het loont om steeds met dezelfde partijen samen te werken. Je kent allebei de behoefte van de klant, weet waar elkaars kracht ligt en hoe de wet en regelgeving in elkaar zit.

Hierdoor ontstaat een flow waardoor de uiteindelijke oplossing en de samenwerking beter wordt. We kunnen pas echt klimaatneutraal zijn als we weten wat een gebouw doet als het gaat om energieverbruik. Dan kunnen we echt een verandering in gang zetten en wordt het nóg leuker.”


Jan Rijnen
Jan Rijnen
Vice  President of Sales bij Bosch Thermotechnology

“Wij bieden onze klanten een volwaardig portfolio aan producten en systemen. Ze kunnen kiezen uit zowel all-electric en  hybride oplossingen om de slag naar verduurzaming te maken.

Daarnaast bieden wij verschillende services die bijdragen aan de energietransitie. Een voorbeeld daarvan is de mogelijkheid om duurzame producten zoals een warmtepomp te huren.

Hiermee kunnen consumenten een huurcontract afsluiten bij ons en hoeven ze niet zelf te investeren.  Wij proberen ook installateurs te stimuleren en trainen ze op het gebied van de nieuwste duurzame technologieën.”

Elkaar aanvullen

“Er moeten nog veel stappen gemaakt worden om overal in de gebouwde omgeving van het gas af kunnen. Op het moment vecht iedere leverancier en fabrikant voor zijn eigen oplossing.

Kortom, er wordt teveel gepolariseerd en dit draagt bij aan de onzekerheid bij particulieren. Wij verwachten juist dat alle verschillende oplossingen naast elkaar een bijdrage leveren aan de energieversnelling. De meeste systemen streven hetzelfde doel na op het gebied van duurzaamheid, dus waarom zou je elkaar niet aanvullen in plaats van ontkrachten. ”

Samenwerking

“Persoonlijk zie ik genoeg redenen om aan de slag te gaan met CO2-arme energievoorziening. Toch zal de markt  bepalen of dit in grote of gefaseerde stappen gebeurt. De uitdagingen zijn groot op het gebied van de energietransitie.

Zo zijn er nog technologische innovaties nodig op het op gebied van opslag. Ook is er manpower en kennis nodig om de nieuwe systemen te installeren. Samenwerking is de sleutel. De technologieën zijn nieuw en om een goede oplossing  aan te bieden moeten alle partijen uit de keten goed samenwerken.

Een product op zichzelf is niet genoeg. Daarom werken we, samen met andere spelers, aan verschillende integratieconcepten voor prefab nul-op-de-meter-oplossingen, zoals de Nefit Energy Bar”