Monique Stam

Monique Stam
Wethouder gemeente Heerhugowaard

Fotograaf Richard Rood

“Binnenkort zetten we een hele grote stap om de energietransitie te versnellen,” vertelt wethouder Monique Stam. “Het huidige warmtenet van HVC kan door worden getrokken vanaf Heerhugowaard naar het kastuinengebied in het noorden. Dit gebied is verantwoordelijk voor 30 procent van het totale energieverbruik in Heerhugowaard.

Tegelijkertijd worden er onderweg zoveel mogelijk woningen aangesloten. Om dit te realiseren heeft de raad besloten om een garantiestelling af te geven voor een bedrag van maximaal 2 ,5 miljoen euro. Als voorwaarde daarbij geldt dat voor iedere woningequivalent, die wij weten aan te sluiten, er 1.000 euro vanaf gaat. Dat betekent dat wij over een termijn van tien jaar 2.500 woningequivalenten moeten weten aan te sluiten, opdat er geen aanspraak gemaakt hoeft te worden op de garantiestelling.”

Samenwerking noodzakelijk!

Het Slim Energienet Heerhugowaard is een samenwerkingsverband van tien partijen waaronder  Woonwaard, HVC, Rabobank, Liander en ondernemers. “Door het gesprek met elkaar aan te gaan organiseer je synergie om de energietransitie versneld en efficiënt aan te pakken. Partijen maken onderling afspraken met elkaar om gezamenlijk projecten op te tuigen en kansen die zij zien te verzilveren.”

Gunstig investeringsklimaat

Op bedrijventerrein De Vaandel kunnen bedrijven met een grote warmte of koude vraag of juist een overschot, dit met elkaar uitwisselen door zich aan te sluiten bij het Waerdse Energie Circuit.

Het betekent dat de huurders van deze woningen geen hogere woonlasten krijgen.

“Het is slim om de warmte en koude die je met elkaar produceert zoveel mogelijk te gebruiken, zowel voor de vermindering van de uitstoot van CO2 als uit bedrijfseconomisch oogpunt. Het levert veel besparingen op.”

 

Duurzaam bouwen

Ook op het gebied van duurzaam bouwen vervult de gemeente Heerhugowaard een pioniersfunctie. Zo renoveert de woningcorporatie ‘Woonwaard’ woningen uit de jaren zestig tot nul-op-de-meter woningen.  “Het betekent dat de huurders van deze woningen geen hogere woonlasten krijgen. De energierekening wordt verrekend met Woonwaard, waarmee de investeringen voor de renovatie betaald kunnen worden.”

De energietransitie leidt tot een veel grotere elektriciteitsvraag. Met het pilotproject ‘EnergieKoplopers’ wil Liander voorkomen dat alle energienetten moeten worden verzwaard. Vraag en aanbod worden op een slimme manier op elkaar afgestemd om piekmomenten te voorkomen.

“Als gemeente gaan we daarnaast in gesprek met bouwers, beleggers en ontwikkelaars om aardgasvrij bouwen de nieuwe standaard te maken.”Alle inspanningen in Heerhugowaard werden onlangs beloond. Uit onderzoek van het instituut Telos bleek dat Heerhugowaard het best op weg is om de energietransitie vorm te geven.

Communicatie 

Ook inwoners worden actief betrokken bij de energietransitie. Zo wil de gemeente een energiecoöperatie oprichten die iedereen de mogelijkheid biedt om te profiteren van duurzame energie. Daarnaast worden er regelmatig wijkavonden georganiseerd: “Hier krijgen mensen informatie over de verduurzaming van hun woning. Wij doen een oproep aan de provincie en het Rijk om ook te gaan communiceren over de energietransitie, zodat het verhaal van de gemeente ook op provinciaal en landelijk niveau wordt bekrachtigd. ”

Meer informatie

Voor meer informatie over de mogelijkheden op bedrijventerrein de Vaandel, kunnen ondernemers contact opnemen met Nathalie de Groot; 06-22038946.

Ook op de volgende website is er informatie te vinden:

www.slimenergienetheerhugowaard.nl
www.devaandel.nl
www.waerdse-energie.nl.