SUSPACC staat voor Sustainable Product and Chemicals Cluster. “We werken allemaal aan biobased materialen”, vertelt Labrie. “Interessant is dat we met ons zevenen de hele keten beslaan: van ontwikkeling tot productie en verwerking van biobased materialen. We hebben een jaar geleden onze krachten gebundeld om meer samen op te trekken.

We zijn intussen ook lid van het BIC, het Bio-based Industries Consortium in Brussel. Dat is een Europese samenwerking voor vergroening van de industrie. Daar kunnen we de regio en de bedrijvigheid in een meer Europees perspectief plaatsen als Groene chemiepoort van Europa.”

Als cluster optrekken

De 7 bedrijven komen ongeveer iedere twee maanden bij elkaar om zaken te bespreken en de samenwerking te verstevigen. De bedrijven willen de regionale economie versterken en ook samen als cluster optrekken richting overheid en onderwijsinstellingen. “Het doel is dat we er allemaal van kunnen profiteren”, laat Labrie weten.

“Wijzelf hopen op een sterkere basis in onze markten, en de onderwijsinstellingen kunnen beter gebruikmaken van kennis als bijvoorbeeld studenten bij ons stage doen. Dat stimuleert tevens de werkgelegenheid. En de overheid wil natuurlijk dat deze regio economisch sterker en onafhankelijker wordt.”

De samenwerking is nog te pril voor concrete plannen, beaamt Labrie. “Maar we stemmen steeds meer met elkaar af waar we ons op gaan richten en wat onze specifieke doelen zijn. Ons algemene doel is om de groene bedrijvigheid landelijk en internationaal te bevorderen en te komen tot een duurzaam cluster.

"Ons algemene doel is om de groene bedrijvigheid landelijk en internationaal te bevorderen en te komen tot een duurzaam cluster."

We willen niet groeien alleen om het groeien. Het is de bedoeling dat de deelnemende bedrijven iets aan elkaar hebben en samen stappen kunnen maken. We kunnen bijvoorbeeld samen materialen ontwikkelen, maar we willen die ook kunnen verwerken. Dat kan alleen door samenwerking in een keten.”

 

Meerwaarde

Zo is een van de bedrijven bezig om gerecycled PET schoon in de markt te zetten, en werkt H&P Moulding zelf aan nieuwe producten van biomaterialen. Labrie merkt steeds meer de meerwaarde van de samenwerking in SUSPACC. “Als bedrijven bij elkaar komen, is men aanvankelijk voorzichtig vanwege bedrijfsgeheimen. Maar gaandeweg merk je dat je over veel zaken dezelfde vragen hebt en tegen dezelfde problemen aanloopt. Je kunt daarin veel aan elkaar hebben. We merken al dat we makkelijker bij elkaar over de vloer komen.”