Jacco Saaman

Jacco Saaman
Directeur Innovatie en Business Development SPIE

Fotograaf Etienne Oldeman Photography

“Techniek is de levensader van een gebouw die al het functioneren mogelijk maakt; van de werking van de liften en verlichting tot die van het internetnetwerk en de klimaatinstallatie. Slimmer sturen op techniek kan energie besparen. Veel hangt af van of er sprake is van nieuwbouw of bestaande bouw.

Bij nieuwe panden is voorafgaand aan het bouwen ervan goed in te spelen op gebruikerswensen voor de techniek en is toekomstige flexibiliteit te creëren. Bij bestaande bouw moeten aanpassingen worden gemaakt, voor bijvoorbeeld slimmere verlichting, sensoren voor luchtkwaliteit en slimme roltrappen en liften.”

Besparing

“Slim sturen op techniek kan in bestaande bouw een jaarlijkse energiebesparing opleveren van 15 tot 20 procent, wat dus leidt tot een kostenreductie, minder CO2-uitstoot en meer comfort. Een verdere verhoging van de energie-efficiëntie wordt mogelijk met integratie van de verschillende systemen.

Data kunnen aan elkaar worden gekoppeld en worden vergeleken met die van andere gebouwen. Bovendien is integratie gebruiksvriendelijker, omdat er kan worden gewerkt met één bedieningspaneel in plaats van twintig verschillende voor alle systemen en functies in het pand.”

Bijdrage

“Een paar factoren staan die ontwikkeling in de weg. Een is de zogenoemde vendor lock-in; veel producten zijn alleen compatibel met producten of systemen van dezelfde leverancier. Ook wordt niet altijd meteen aan slimmere systemen gedacht vanwege de relatieve onzichtbaarheid van techniek.

Bovendien kan voor een hogere energie-efficiëntie in nieuwbouw veel nauwer worden samengewerkt. Tussen architecten, universiteiten, bouwbedrijven en de installatiesector zal de combinatie van theorie en praktijk vaker mogen worden gemaakt. Op termijn kunnen die factoren innovatie in slimme gebouwen bevorderen en daarmee een positieve bijdrage leveren aan de warmtetransitie.”